| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.173.74 (lg) / ec2-3-235-173-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ad4a::3eb:ad4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-4EVERNET-AS AS34719

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34719
as-name:    PL-4EVERNET-AS
import:     from AS12968 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12968 announce AS34719
import:     from AS15833 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15833 announce AS34719
org:      ORG-SZO22-RIPE
sponsoring-org: ORG-TKPS1-RIPE
admin-c:    SM37924-RIPE
tech-c:     SM37924-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PL-4EVERBUSINESS-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2005-03-23T09:38:53Z
last-modified: 2021-05-17T12:39:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SZO22-RIPE
org-name:    4EverBUSINESS Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Scigaly 10
address:    40-208 Katowice
address:    Poland
abuse-c:    AA37472-RIPE
mnt-ref:    TKPSA-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
mnt-by:     PL-4EVERBUSINESS-MNT
created:    2021-04-28T11:51:08Z
last-modified: 2021-04-28T11:56:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastian Matysiak
address:    ul. Scigaly 10
address:    40-208 Katowice
phone:     +48 32 750 30 50
nic-hdl:    SM37924-RIPE
mnt-by:     TKPSA-MNT
mnt-by:     PL-4EVERBUSINESS-MNT
created:    2021-04-28T11:45:09Z
last-modified: 2021-04-28T11:55:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]