| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GLB1-AS AS34666

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34666
org:      ORG-JE5-RIPE
as-name:    GLB1-AS
descr:     ISP and voice provider in Georgia
remarks:
remarks:    UPSTREAMS:
remarks:
import:     from AS35805 accept ANY
export:     to AS35805 announce as-set-globalerty
remarks:    SILKNET
import:     from AS34797 accept ANY
export:     to AS34797 announce as-set-globalerty
remarks:    SYSTEMNET
remarks:
remarks:    LOCAL PEERS:
remarks:
import:     from AS21214 accept AS21214
export:     to AS21214 announce as-set-globalerty
remarks:    GEONET
import:     from AS25249 accept AS25249
export:     to AS25249 announce as-set-globalerty
remarks:    MAGTI
import:     from AS57814 accept AS57814
export:     to AS57814 announce as-set-globalerty
remarks:    CLOUD9
import:     from AS41877 accept AS41877
export:     to AS41877 announce as-set-globalerty
remarks:    RAILWAY
import:     from AS20545 accept AS20545
export:     to AS20545 announce as-set-globalerty
remarks:    GRENA
import:     from AS24997 accept AS24997
export:     to AS24997 announce as-set-globalerty
remarks:    CDN
import:     from AS44327 accept AS44327
export:     to AS44327 announce as-set-globalerty
remarks:    DELTACOM
import:     from AS44327 accept AS44327
export:     to AS44327 announce as-set-globalerty
remarks:    DELTACOM
remarks:
remarks:    CLIENTS:
remarks:
import:     from AS56966 accept AS56966
export:     to AS56966 announce ANY
remarks:    FURSERVISI
remarks:
admin-c:    DV5553-RIPE
tech-c:     DV5553-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     glb1-mnt
created:    2005-03-11T14:27:06Z
last-modified: 2020-10-02T11:38:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JE5-RIPE
org-name:    JSC "Global Erty"
country:    GE
org-type:    LIR
address:    Karvasla Business Center B506,
        7 Tsotne Dadiani Street
address:    0101
address:    TBILISI
address:    GEORGIA
phone:     +995322439199
fax-no:     +995322923285
abuse-c:    AR15413-RIPE
mnt-ref:    glb1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     glb1-mnt
created:    2005-02-09T12:35:09Z
last-modified: 2022-03-23T11:25:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy Vasiliev
address:    45 Vaja-Pshavela ave
address:    Tbilisi 0177
address:    Georgia
phone:     +995577458079
fax-no:     +995322438787
nic-hdl:    DV5553-RIPE
mnt-by:     glb1-mnt
created:    2020-05-11T09:31:23Z
last-modified: 2020-10-02T11:55:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]