| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NTTCOMSECNO-AS AS34652

as-block:    AS34438 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34652
as-name:    NTTCOMSECNO-AS
org:      ORG-NCSA3-RIPE
import:     from AS39197 accept ANY
import:     from AS34628 accept ANY
export:     to AS39197 announce AS-NTTCOMSEC
export:     to AS34628 announce ANY
admin-c:    TB8021-RIPE
tech-c:     TB8021-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-by:     NTTCOMSECSE-MNT
created:    2015-04-16T13:07:43Z
last-modified: 2020-11-16T17:58:43Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-NCSA3-RIPE
org-name:    NTT Com Security (Sweden) AB
country:    SE
org-type:    other
address:    Rsundavgen 12
abuse-c:    AR31862-RIPE
mnt-ref:    NTTCOMSECSE-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     NTTCOMSECSE-MNT
created:    2015-04-15T10:21:59Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Torbjorn Baath
address:    Rsundavgen 12
phone:     +46709150701
nic-hdl:    TB8021-RIPE
mnt-by:     NTTCOMSECSE-MNT
created:    2015-04-15T10:12:26Z
last-modified: 2023-02-13T15:06:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]