| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STEINKAMM AS34646

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34646
as-name:    STEINKAMM
org:      ORG-ARNE1-RIPE
import:     from AS12337 accept ANY
import:     from AS5430 accept ANY
export:     to AS12337 announce AS34646
export:     to AS5430 announce AS34646
admin-c:    AS306
tech-c:     AS306
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ARNE-MNT
mnt-by:     SNAKE-MNT
created:    2005-03-07T14:42:43Z
last-modified: 2018-09-04T10:07:39Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-nnA1-RIPE

organisation:  ORG-ARNE1-RIPE
org-name:    Arne Steinkamm
org-type:    OTHER
address:    Arne Steinkamm
address:    Groebenbachweg 13
address:    82178 Puchheim
address:    Germany
abuse-c:    AC31174-RIPE
mnt-ref:    ARNE-MNT
mnt-by:     ARNE-MNT
created:    2013-05-08T21:48:22Z
last-modified: 2016-02-15T17:11:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arne Steinkamm
address:    Arne Steinkamm
address:    Groebenbachweg 13
address:    82178 Puchheim
address:    Germany
phone:     +49 89 299 756
fax-no:     +49 89 228 3944
nic-hdl:    AS306
mnt-by:     ARNE-MNT
mnt-by:     SNAKE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2013-05-08T21:33:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]