| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-BBBELL AS34606

as-block:    AS34438 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34606
as-name:    ASN-BBBELL
import:     from AS6762 accept ANY
import:     from AS43369 accept AS43369
export:     to AS6762 announce AS-BBBELL
export:     to AS43369 announce AS-BBBELL
import:     from AS47568 accept AS47568
import:     from AS202094 accept AS202094
export:     to AS202094 announce ANY
export:     to AS47568 announce ANY
import:     from AS16191 accept AS16191
export:     to AS16191 announce ANY
import:     from AS12779 accept ANY
export:     to AS12779 announce AS-BBBELL
import:     from AS2594 accept AS2594
export:     to AS2594 announce AS-BBBELL
import:     from AS25309 accept AS25309
import:     from AS16004 accept AS16004
export:     to AS25309 announce AS-BBBELL
export:     to AS16004 announce AS-BBBELL
import:     from AS15589 accept AS-EUTELIA
export:     to AS15589 announce AS-BBBELL
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB
export:     to AS12874 announce AS-BBBELL
import:     from AS41364 accept AS41364
export:     to AS41364 announce AS-BBBELL
import:     from AS2595 accept AS2595
export:     to AS2595 announce AS-BBBELL
import:     from AS3269 accept AS-IBSCUST
export:     to AS3269 announce AS-BBBELL
import:     from AS16210 accept AS-IHNET
export:     to AS16210 announce AS-BBBELL
import:     from AS31121 accept AS31121
export:     to AS31121 announce AS-BBBELL
import:     from AS1267 accept AS-INFOSTRADA
export:     to AS1267 announce AS-BBBELL
import:     from AS137 accept AS-GARR
export:     to AS137 announce AS-BBBELL
import:     from AS39636 accept AS39636
export:     to AS39636 announce AS-BBBELL
import:     from AS41652 accept AS41652
export:     to AS41652 announce AS-BBBELL
import:     from AS21101 accept AS21101
export:     to AS21101 announce AS-BBBELL
import:     from AS43185 accept AS43185
export:     to AS43185 announce AS-BBBELL
import:     from AS8968 accept AS-ALBACOM
export:     to AS8968 announce AS-BBBELL
import:     from AS33077 accept AS33077:AS-SET
export:     to AS33077 announce AS-BBBELL
import:     from AS41644 accept AS41644
export:     to AS41644 announce AS-BBBELL
import:     from AS47242 accept AS47242
export:     to AS47242 announce AS-BBBELL
import:     from AS48815 accept AS48815
export:     to AS48815 announce AS-BBBELL
import:     from AS44219 accept AS44219
export:     to AS44219 announce AS-BBBELL
import:     from AS34695 accept AS34695:AS-TRANSIT
export:     to AS34695 announce AS-BBBELL
import:     from AS28929 accept AS-ASDASD
export:     to AS28929 announce AS-BBBELL
import:     from AS50316 accept AS-NETGLOBAL
export:     to AS50316 announce AS-BBBELL
import:     from AS31611 accept AS31611
export:     to AS31611 announce AS-BBBELL
import:     from AS43142 accept AS-ADELINOVIUS
export:     to AS43142 announce AS-BBBELL
import:     from AS8487 accept AS-PHIBEE-TELECOM
export:     to AS8487 announce AS-BBBELL
import:     from AS8565 accept AS-BLUEGIX
export:     to AS8565 announce AS-BBBELL
import:     from AS30781 accept AS-JAGUAR
export:     to AS30781 announce AS-BBBELL
import:     from AS39180 accept AS-LASOTEL
export:     to AS39180 announce AS-BBBELL
import:     from AS25309 accept community.contains(25309:25309) OR community.contains(25309:34606)
export:     to AS25309 action community.append(25309:25309); announce AS-BBBELL
org:      ORG-BS36-RIPE
admin-c:    BL1114-RIPE
tech-c:     BL1114-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     BBBELL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-02-24T11:07:50Z
last-modified: 2023-07-27T09:01:19Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BS36-RIPE
org-name:    B.B.Bell SPA
country:    IT
org-type:    LIR
address:    CORSO SVIZZERA 185
address:    10149
address:    Torino
address:    ITALY
phone:     +390110161616
fax-no:     +390117419142
admin-c:    BL1114-RIPE
mnt-ref:    BBBELL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BBBELL-MNT
abuse-c:    BBBe2-RIPE
created:    2005-03-22T11:11:11Z
last-modified: 2022-10-20T08:21:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BBBELL LIR
address:    C.so Svizzera, 185
address:    I-10149 TORINO
address:    Italy
phone:     +390117496295
fax-no:     +390117419142
admin-c:    EB2737-RIPE
tech-c:     DB26724-RIPE
nic-hdl:    BL1114-RIPE
mnt-by:     BBBELL-MNT
created:    2005-03-29T09:59:41Z
last-modified: 2022-10-20T08:09:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]