| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FIBERNET-HU-AS AS34588

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34588
as-name:    FIBERNET-HU-AS
descr:     Hungary
import:     from AS16250 accept ANY
import:     from AS5507 accept ANY
import:     from AS24822 accept ANY
import:     from AS3340 accept ANY
import:     from AS20922 accept ANY
export:     to AS16250 announce AS34588
export:     to AS5507 announce AS34588
export:     to AS24822 announce AS34588
export:     to AS3340 announce AS34588
export:     to AS20922 announce AS34588
export:     to AS5507 announce AS34588 AS20922
export:     to AS3340 announce AS34588 AS20922
org:      ORG-DC2-RIPE
admin-c:    VINC1-RIPE
tech-c:     VINO2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2005-02-18T10:30:06Z
last-modified: 2019-12-04T11:18:34Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DC2-RIPE
org-name:    Invitech ICT Services Kft.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Edison u. 4.
address:    2040
address:    Budaors
address:    HUNGARY
phone:     +3618883888
fax-no:     +3618883899
admin-c:    GOME2-RIPE
admin-c:    JS6489-RIPE
admin-c:    AO2333-RIPE
abuse-c:    vinc1-ripe
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS12301-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2004-04-17T11:25:53Z
last-modified: 2022-05-06T09:09:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INVITECH IP NETWORK COORDINATION CENTER
address:    Invitech ICT Services Kft.
address:    H-2040 Budaors
address:    Edison utca 4.
tech-c:     VINO2-RIPE
nic-hdl:    VINC1-RIPE
abuse-mailbox: invitechabuse@invitech.hu
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2002-05-22T10:19:38Z
last-modified: 2020-12-22T09:40:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INVITECH IP NETWORK OPERATION
address:    Invitech ICT Services Kft.
address:    H-2040 Budaors
address:    Edison utca 4.
admin-c:    VINC1-RIPE
tech-c:     JS6489-RIPE
tech-c:     GOME2-RIPE
tech-c:     AO2333-RIPE
nic-hdl:    VINO2-RIPE
abuse-mailbox: invitechabuse@invitech.hu
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2001-12-12T11:17:58Z
last-modified: 2022-05-06T09:09:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]