| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASSECO-DS-AS AS34530

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34530
as-name:    ASSECO-DS-AS
org:      ORG-USzo1-RIPE
import:     from AS51373 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS51373 announce AS34530
export:     to AS5617 announce AS34530
admin-c:    FS2806-RIPE
tech-c:     ZS454-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CK-ZETO-MNT
created:    2005-02-08T12:37:39Z
last-modified: 2018-09-04T10:07:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-USzo1-RIPE
org-name:    Asseco Data Systems S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Narutowicza 136
address:    90-146
address:    Lodz
address:    POLAND
phone:     +48 91 4801 288
fax-no:     +48 91 4801 220
admin-c:    LA6500-RIPE
tech-c:     ULIR-RIPE
abuse-c:    AR16459-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UNIZETO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UNIZETO-MNT
created:    2004-04-17T11:48:26Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Fryderyk Sleboda
address:    Asseco Data Systems S.A.
address:    ul. Narutowicza 136
address:    90-146 Lodz
address:    POLAND
phone:     +48 42 6756361
phone:     +48 42 6782147
nic-hdl:    FS2806-RIPE
mnt-by:     CK-ZETO-MNT
created:    2004-11-15T08:44:05Z
last-modified: 2016-05-09T12:12:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zbigniew Szostakiewicz
address:    Asseco Data Systems S.A.
address:    ul. Narutowicza 136
address:    90-146 Lodz
address:    POLAND
phone:     +48 42 6756323
phone:     +48 42 6782147
nic-hdl:    ZS454-RIPE
mnt-by:     CK-ZETO-MNT
created:    2004-11-15T08:33:35Z
last-modified: 2016-05-09T12:11:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]