| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EVERNET-AS AS34435

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34435
as-name:    EVERNET-AS
remarks:    INTERNET SERVICE PROVIDER
import:     from AS12968 accept ANY
export:     to AS12968 announce AS34435
import:     from AS15833 accept ANY
export:     to AS15833 announce AS34435
org:      ORG-EP27-RIPE
admin-c:    KM1700-RIPE
tech-c:     KM1700-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EVERNETPL-MNT
created:    2005-01-19T09:40:52Z
last-modified: 2018-09-04T10:06:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-EP27-RIPE
org-name:    Tomasz Tomaszewski EVERNET
org-type:    OTHER
address:    Poland
address:    Warszawa
abuse-c:    AR24614-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2005-01-18T10:27:40Z
last-modified: 2014-11-17T16:45:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Maksymiuk
address:    Evernet
address:    ul. Dygasinskiego 31
address:    01-603 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48228694217
fax-no:     +48228690649
nic-hdl:    KM1700-RIPE
mnt-by:     FUTURO-OBJ-MNT
created:    2004-12-13T14:46:44Z
last-modified: 2004-12-13T14:46:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]