| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BlueOrange-Bank-AS AS34417

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34417
as-name:    BlueOrange-Bank-AS
import:     from AS12578 accept ANY
export:     to AS12578 announce AS34417
import:     from AS5518 action pref=50; accept ANY
export:     to AS5518 announce AS34417
org:      ORG-KA65-RIPE
admin-c:    AR3595-RIPE
tech-c:     MLN11-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8724-MNT
mnt-by:     LTK
created:    2005-01-13T16:07:26Z
last-modified: 2018-09-04T10:06:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LA16-RIPE

organisation:  ORG-KA65-RIPE
org-name:    AS BlueOrange Bank
org-type:    OTHER
address:    Smilsu iela 6, Riga
abuse-c:    AR27325-RIPE
mnt-ref:    AS8724-MNT
mnt-by:     AS8724-MNT
created:    2005-01-13T14:54:32Z
last-modified: 2018-08-08T09:46:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Microlink Latvia NOC
address:    Lattelecom Technology
address:    13c Skanstes str
address:    Riga LV1013
address:    Latvia
phone:     +371 67777777
fax-no:     +371 67777701
remarks:    trouble:   Information: http://www.microlink.lv/
remarks:    trouble:   Questions -- mailto:networking@microlink.lv
remarks:    trouble:   Abuse reports -- mailto:abuse@microlink.lv
admin-c:    AA1001-RIPE
tech-c:     AA1001-RIPE
tech-c:     AZ1072-RIPE
tech-c:     KR559-RIPE
nic-hdl:    MLN11-RIPE
mnt-by:     AS8724-MNT
created:    2005-01-05T08:47:20Z
last-modified: 2008-08-25T08:30:04Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@microlink.lv

person:     Andris Rozenbahs
address:    Riga
phone:     +371 7031318
nic-hdl:    AR3595-RIPE
mnt-by:     AS8724-MNT
created:    2004-12-07T10:50:03Z
last-modified: 2004-12-07T10:50:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]