| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SABA-HOST AS34412

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34412
as-name:    SABA-HOST
descr:     saba.host
org:      ORG-SHYL1-RIPE
import:     from AS43754 accept ANY
import:     from AS63023 accept ANY
export:     to AS50673 announce AS34412
export:     to AS63023 announce AS34412
import:     from AS50673 accept ANY
import:     from AS42337 accept ANY
export:     to AS42337 announce AS34412
export:     to AS43754 announce AS34412
export:     to AS12880 announce AS34412
import:     from AS12880 accept ANY
admin-c:    SW6261-RIPE
tech-c:     SW6261-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-SabaHost
created:    2020-01-03T07:34:52Z
last-modified: 2022-03-31T13:13:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SHYL1-RIPE
org-name:    Saba Hour Yeganeh Co. ( Private Joint Stock)
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No. 124, Apt. 19, 15th Alley, Sanaei St.Ghaem Magham
address:    1586636923
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982191013434
admin-c:    AA36509-RIPE
tech-c:     AA36509-RIPE
abuse-c:    AR60899-RIPE
mnt-ref:    mnt-ir-sabahour-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ir-sabahour-1
created:    2020-08-26T07:11:35Z
last-modified: 2021-10-06T10:18:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rasoul Shamaei
address:    No. 124, Apt. 19, 3rd Flr., 15th Alley, Sanaei St. Motahari
phone:     +982191013434
nic-hdl:    SW6261-RIPE
mnt-by:     mnt-ir-sabahour-1
created:    2020-09-04T16:58:02Z
last-modified: 2021-10-05T15:37:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]