| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ANCITEL-ASN AS34405

as-block:    AS33792 - AS34436
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34405
as-name:    ANCITEL-ASN
import:     from AS31034 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42515 accept ANY
export:     to AS31034 announce AS34405
export:     to AS42515 announce AS34405
org:      ORG-ADS16-RIPE
admin-c:    CG7180-RIPE
tech-c:     FC17159-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ACIINFORMATICA
created:    2005-01-11T15:59:29Z
last-modified: 2023-06-08T13:37:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AIS8-RIPE

organisation:  ORG-ADS16-RIPE
org-name:    Anci Digitale S.P.A.
country:    IT
org-type:    OTHER
address:    Via dei Prefetti 46
address:    Roma 00186 Italia
abuse-c:    AR61109-RIPE
mnt-by:     MNT-ACIINFORMATICA
mnt-ref:    MNT-ACIINFORMATICA
created:    2020-10-05T13:54:12Z
last-modified: 2023-06-08T13:36:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Caterina Guzzi
address:    Via arco di travertino, 11
address:    Roma RM
address:    00178
address:    Italy
phone:     +39 6 76291473
nic-hdl:    CG7180-RIPE
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    2013-03-07T15:32:46Z
last-modified: 2019-03-05T07:56:49Z
source:     RIPE

person:     Fabio Calabrese
address:    Via dei Prefetti 46, Roma 00186 Italia
phone:     +393384934347
nic-hdl:    FC17159-RIPE
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    2020-10-20T08:02:54Z
last-modified: 2020-10-20T08:02:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]