| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-ETTIHADETISALAT AS34400

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34400
as-name:    ASN-ETTIHADETISALAT
org:      ORG-EE2-RIPE
import:     from AS24731 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25233 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35753 action pref=100; accept ANY
export:     to AS24731 announce AS34400
export:     to AS25233 announce AS34400
export:     to AS35753 announce AS34400
admin-c:    MRA60-RIPE
tech-c:     MRT57-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MOBILY-MNT
created:    2005-01-11T11:29:40Z
last-modified: 2018-09-04T10:06:38Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EE2-RIPE
org-name:    Etihad Etisalat, a joint stock company
country:    SA
org-type:    LIR
address:    Contracts & Purchasing Dept. PO. BOX 9979, MBC-1-1-8-8 Mobily C1 Building, 4th Floor
address:    11423
address:    RIYADH
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966560101100
admin-c:    MRA60-RIPE
admin-c:    SM28757-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MOBILY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MOBILY-MNT
abuse-c:    MAAR3-RIPE
created:    2004-10-18T06:22:01Z
last-modified: 2021-08-25T10:13:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mobily RIPE Admin
address:    P.O 69179, Riyadh 11423
phone:     +966 560315751
nic-hdl:    MRA60-RIPE
mnt-by:     MOBILY-MNT
created:    2010-05-09T13:30:24Z
last-modified: 2017-10-30T22:09:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mobily RIPE Tech
address:    P.O 69179, Riyadh 11423
phone:     +966 560313263
fax-no:     +966 560316152
mnt-by:     MOBILY-MNT
nic-hdl:    MRT57-RIPE
created:    2010-05-09T17:02:15Z
last-modified: 2017-10-30T22:09:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]