| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.205.144 (lg) / ec2-3-237-205-144.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:cd90::3ed:cd90 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TATAISNEFT-AS AS34364

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34364
as-name:    TATAISNEFT-AS
org:      ORG-JT13-RIPE
admin-c:    TN2321-RIPE
tech-c:     TN2321-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CTEL-NOC-MNT
created:    2004-12-27T08:35:33Z
last-modified: 2018-11-08T14:37:16Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CT4-RIPE

organisation:  ORG-JT13-RIPE
org-name:    LLC TatAISneft
org-type:    OTHER
address:    Russian Federation
address:    62, Fahretdina str.
address:    Almetievsk, Tatarstan
address:    423450
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 8553 370888
abuse-c:    AC31921-RIPE
admin-c:    TN2321-RIPE
tech-c:     TN2321-RIPE
mnt-by:     CTEL-NOC-MNT
mnt-ref:    CTEL-NOC-MNT
created:    2005-04-21T11:45:30Z
last-modified: 2019-05-23T11:09:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tatarstan-On-Line NOC
address:    LLC Tatarstan-On-Line
address:    P.O. Box 2057
address:    Kazan
address:    RUSSIAN FEDERATION
abuse-mailbox: abuse@tol.ru
phone:     +7 843 2022822
fax-no:     +7 843 2100251
nic-hdl:    TN2321-RIPE
mnt-by:     CTEL-NOC-MNT
admin-c:    DG11682-RIPE
admin-c:    SRP-RIPE
tech-c:     DG11682-RIPE
tech-c:     SRP-RIPE
created:    2013-09-04T12:44:32Z
last-modified: 2018-11-08T14:41:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]