| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.146.112 (lg) / ec2-18-232-146-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:9270::12e8:9270 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WebClassIT AS34358

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34358
as-name:    WebClassIT
org:      ORG-WCIS7-RIPE
import:     from AS8751 accept any
import:     from AS34050 accept any
import:     from AS702 accept any
import:     from AS174 accept any
export:     to AS8751 announce AS-Clax
export:     to AS34050 announce AS-Clax
export:     to AS702 announce AS-Clax
export:     to AS174 announce AS-Clax
admin-c:    MI4708-RIPE
tech-c:     MI4708-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WCI
created:    2004-12-23T09:54:52Z
last-modified: 2019-12-04T11:18:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WCIS7-RIPE
org-name:    Web Class IT SRL
org-type:    LIR
address:    Str. Calea Floreasca nr 169, Cladirea IPA, Camera 6,8,10,11
address:    014459
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
admin-c:    MG25597-RIPE
tech-c:     MG25597-RIPE
abuse-c:    AR46538-RIPE
mnt-ref:    MNT-WCI
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-WCI
created:    2018-05-18T13:54:06Z
last-modified: 2020-02-19T10:12:20Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48 603625675
phone:     +40749266266

person:     Mugurel Iordache
address:    Str. Calea Floreasca nr 169, Cladirea IPA, Camera 6,8,10,11
address:    014459
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40749266266
nic-hdl:    MI4708-RIPE
mnt-by:     MNT-WCI
created:    2018-05-18T13:54:06Z
last-modified: 2018-05-18T13:54:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]