| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  H88_Web_Hosting_DC_FLO AS34358

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34358
as-name:    H88_Web_Hosting_DC_FLO
org:      ORG-WCIS7-RIPE
import:     from AS8751 accept any
import:     from AS34050 accept any
import:     from AS702 accept any
import:     from AS174 accept any
export:     to AS8751 announce AS-Clax
export:     to AS34050 announce AS-Clax
export:     to AS702 announce AS-Clax
export:     to AS174 announce AS-Clax
admin-c:    NOCS1-RIPE
tech-c:     NOCS1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WCI
created:    2004-12-23T09:54:52Z
last-modified: 2021-10-20T08:27:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WCIS7-RIPE
org-name:    H88 WEB HOSTING S.R.L.
country:    RO
org-type:    LIR
address:    169 Calea Floreasca St.,District 1
        2nd Floor, Room 4, Office no. 7
address:    014459
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40749266266
phone:     +48 603625675
admin-c:    MG25597-RIPE
tech-c:     MG25597-RIPE
abuse-c:    AR46538-RIPE
mnt-ref:    MNT-WCI
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-WCI
created:    2018-05-18T13:54:06Z
last-modified: 2021-08-18T08:36:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations Center H88 Web Hosting SRL
address:    Str. Calea Floreasca nr 169
address:    Cladirea IPA, Etaj 2, Camera 4
address:    Bucuresti, Sector 1, 014459
abuse-mailbox: abuse@xservers.ro
admin-c:    IA4110-RIPE
tech-c:     DD14563-RIPE
nic-hdl:    NOCS1-RIPE
mnt-by:     MNT-WCI
mnt-by:     GZD-MNT
created:    2020-03-05T09:27:55Z
last-modified: 2021-10-26T09:54:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]