| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKATVIS-AS AS34354

as-block:    AS33792 - AS34436
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34354
as-name:    SKATVIS-AS
import:     from AS5518 accept ANY
import:     from AS24651 accept ANY
import:     from AS24589 accept ANY
import:     from AS29600 accept ANY
import:     from AS13194 accept ANY
export:     to AS5518 announce AS-SKATVIS
export:     to AS24651 announce AS34354
export:     to AS29600 announce AS34354
export:     to AS24589 announce AS-SKATVIS
export:     to AS13194 announce AS34354
org:      ORG-JB1-RIPE
admin-c:    VB4168-RIPE
tech-c:     VB4168-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LVBALTICOM-MNT
created:    2004-12-22T16:28:33Z
last-modified: 2022-06-27T11:20:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JB1-RIPE
org-name:    JSC BALTICOM
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Straupes iela 5 korp 3
address:    LV-1073
address:    Riga
address:    LATVIA
phone:     +37167333337
fax-no:     +37167248335
admin-c:    DS3284-RIPE
admin-c:    VB4168-RIPE
admin-c:    GS4447-RIPE
abuse-c:    BA488-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LVBALTICOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LVBALTICOM-MNT
created:    2004-04-17T11:37:55Z
last-modified: 2023-09-18T09:48:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimirs Buts
address:    Straupes 5 korp 3
address:    Riga, LV-1073
address:    Latvia
phone:     +37122313339
nic-hdl:    VB4168-RIPE
mnt-by:     VB96178-MNT
created:    2012-11-09T13:26:14Z
last-modified: 2013-09-25T07:29:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]