| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.8.102 (lg) / ec2-3-238-8-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:866::3ee:866 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETEX AS34353

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34353
as-name:    NETEX
org:      ORG-NCS4-RIPE
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8708 announce AS34353
export:     to AS6663 announce AS34353
admin-c:    CP3373-RIPE
tech-c:     CP3373-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NETEX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-12-22T15:42:17Z
last-modified: 2018-09-04T10:06:25Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-NCS4-RIPE
org-name:    Netex Consulting SRL
org-type:    OTHER
address:    Str. Izlaz Nr. 103
address:    Timisoara 300477 Romania
phone:     +40-744-175 352
abuse-c:    AR26467-RIPE
admin-c:    CP3373-RIPE
tech-c:     CP3373-RIPE
mnt-by:     NETEX-MNT
mnt-ref:    NETEX-MNT
created:    2004-12-14T10:17:06Z
last-modified: 2014-11-17T21:53:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Claudiu Patt
address:    S.C. Netex Consulting S.R.L.
address:    bd Republicii
address:    bl 32, sc 4, ap 8
address:    Caras-Severin
address:    Resita
address:    RO
address:    1700
phone:     +40-744-175 352
fax-no:     +40-255-210 395
nic-hdl:    CP3373-RIPE
mnt-by:     NETEX-MNT
created:    2002-04-03T17:39:09Z
last-modified: 2004-12-14T10:17:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]