| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KIEVLINE-AS AS34346

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34346
as-name:    KIEVLINE-AS
org:      ORG-KL71-RIPE
import:     from AS35297 accept ANY
export:     to AS35297 announce AS34346
import:     from AS44600 accept ANY
import:     from AS12294 accept AS-UAIX
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS44600 announce AS34346
export:     to AS12294 announce AS-TERABIT
export:     to AS8359 announce AS34346
admin-c:    KLN-RIPE
tech-c:     KLN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KIEVLINE-MNT
created:    2010-03-12T14:11:07Z
last-modified: 2018-09-04T10:49:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KL71-RIPE
org-name:    KIEVLINE LLC
country:    UA
org-type:    LIR
remarks:    http://kievline.net
address:    PO Box 88
address:    03040
address:    Kiev
address:    UKRAINE
phone:     +380442590101
fax-no:     +380444923121
admin-c:    OB577-RIPE
admin-c:    SR8953-RIPE
abuse-c:    AR20175-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KIEVLINE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KIEVLINE-MNT
created:    2010-03-04T09:15:12Z
last-modified: 2020-12-16T13:03:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KIEVLINE NOC
address:    Pobedy ave., 68/1
address:    03113, Kiev
address:    Ukraine
admin-c:    AO-RIPE
tech-c:     SR8953-RIPE
nic-hdl:    KLN-RIPE
mnt-by:     KIEVLINE-MNT
created:    2010-03-27T17:47:28Z
last-modified: 2015-04-22T07:43:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]