| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BIP-AS AS34343

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34343
as-name:    BIP-AS
descr:     BIP Backbone ASN
import:     from AS12989 action pref=200; accept ANY
import:     from AS33438 action pref=200; accept ANY
export:     to AS12989 announce AS34343
export:     to AS33438 announce AS34343
org:      ORG-EIS3-RIPE
admin-c:    BIP11-RIPE
tech-c:     BIP11-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EWEKA-MNT
created:    2004-12-21T15:23:43Z
last-modified: 2020-01-23T21:56:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EIS3-RIPE
org-name:    Eweka Internet Services B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Staten Bolwerk 1
address:    2011MK
address:    Haarlem
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 72 5640406
fax-no:     +31 72 5645132
admin-c:    PB6260-RIPE
mnt-ref:    eweka-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EWEKA-MNT
abuse-c:    EAC43-RIPE
created:    2004-04-17T11:41:02Z
last-modified: 2022-04-29T08:10:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Base IP Network Management
address:    Staten Bolwerk 1
address:    2011MK HAARLEM
address:    The Netherlands
abuse-mailbox: abuse@baseip.com
nic-hdl:    BIP11-RIPE
mnt-by:     BASEIP-MNT
created:    2011-08-10T08:02:48Z
last-modified: 2018-03-08T14:48:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]