| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETLINK-AS AS34324

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34324
as-name:    NETLINK-AS
descr:     ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina, Poland
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS8246 accept ANY
import:     from AS50481 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS34324
export:     to AS8246 announce AS34324
export:     to AS50481 announce AS34324
org:      ORG-NSzo2-RIPE
admin-c:    WK6698-RIPE
tech-c:     PT1836-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NETLINK
created:    2004-12-16T13:44:58Z
last-modified: 2019-12-04T11:18:22Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-NSzo2-RIPE
org-name:    Netlink Sp. z o o
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina
address:    POLAND
phone:     +48 12 256 78 50
fax-no:     +48 12 276 43 99
abuse-c:    AR24619-RIPE
admin-c:    WK6698-RIPE
tech-c:     PT1836-RIPE
mnt-ref:    MNT-NETLINK
mnt-by:     MNT-NETLINK
created:    2004-12-09T07:41:47Z
last-modified: 2022-12-01T16:40:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Przemyslaw Tomala
address:    Netlink sp. z o. o.
address:    ul. Korabnicka 9
address:    32-050 Skawina
address:    Poland
phone:     +48 508329911
nic-hdl:    PT1836-RIPE
mnt-by:     MNT-NETLINK
created:    2004-12-09T07:34:51Z
last-modified: 2006-11-18T14:12:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wojciech Kunda
address:    ul. Korabnicka 9
address:    32-050 Skawina
address:    Poland
phone:     +48 508211111
nic-hdl:    WK6698-RIPE
mnt-by:     MNT-NETLINK
created:    2002-09-04T12:14:53Z
last-modified: 2013-03-14T13:52:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]