| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MNW-AS AS34320

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34320
as-name:    MNW-AS
import:     from AS8402 accept ANY
export:     to AS8402 announce AS-MNW
import:     from AS44622 accept ANY
export:     to AS44622 announce AS-MNW
org:      ORG-MCL7-RIPE
admin-c:    IMA-RIPE
tech-c:     IMA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RU-MNW-MNT
created:    2004-12-16T11:16:16Z
last-modified: 2020-09-15T12:18:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-MCL7-RIPE
org-name:    MNW RU Ltd
descr:     Internet Service Provider
org-type:    OTHER
address:    19, Kievskaya street, Russia
abuse-c:    MNWA-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DBM-MNT
mnt-by:     RU-MNW-MNT
created:    2004-11-09T15:41:02Z
last-modified: 2019-03-28T09:45:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry A. Kalugin
address:    19, Kievskaya street, Moscow, Russia
phone:     +79858997015
nic-hdl:    IMA-RIPE
created:    2003-06-25T08:14:23Z
last-modified: 2020-09-15T12:24:49Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     RU-MNW-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]