| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TeenTelecom AS34304

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34304
as-name:    TeenTelecom
org:      ORG-TTS55-RIPE
import:     from AS20722 193.138.192.130 at 193.138.192.129 accept AS-Allnet
export:     to AS20722 193.138.192.130 at 193.138.192.129 announce ANY
import:     from AS20722 193.138.192.133 at 193.138.192.134 accept ANY
export:     to AS20722 193.138.192.133 at 193.138.192.134 announce AS-Teen
import:     from AS3356 212.162.45.21 at 212.162.45.22 accept ANY
export:     to AS3356 212.162.45.21 at 212.162.45.22 announce AS-Teen
import:     from AS30890 10.99.99.1 at 10.99.99.2 action pref=80; accept ANY
export:     to AS30890 10.99.99.1 at 10.99.99.2 announce AS-Teen
import:     from AS30890 10.99.101.1 at 10.99.101.2 accept ANY
export:     to AS30890 10.99.101.1 at 10.99.101.2 announce AS-Teen
import:     from AS30890 86.55.8.45 at 86.55.8.46 accept ANY
export:     to AS30890 86.55.8.45 at 86.55.8.46 announce AS-Teen
import:     from AS30890 86.55.19.165 at 86.55.19.165 action pref=80; accept ANY
export:     to AS30890 86.55.19.165 at 86.55.19.165 announce AS-Teen
import:     from AS43230 89.35.239.230 at 89.35.239.229 accept AS-OMNIPORT:AS-TRANZIT-1
export:     to AS43230 89.35.239.230 at 89.35.239.229 announce ANY
import:     from AS43230 89.35.239.226 at 89.35.239.225 accept AS-OMNIPORT:AS-TRANZIT-1
export:     to AS43230 89.35.239.226 at 89.35.239.225 announce ANY
import:     from AS34411 193.138.192.194 at 193.138.192.193 accept AS34411
export:     to AS34411 193.138.192.194 at 193.138.192.193 announce ANY
import:     from AS34411 193.138.192.174 at 193.138.192.173 accept AS34411
export:     to AS34411 193.138.192.174 at 193.138.192.173 announce ANY
import:     from AS34621 193.138.192.238 at 193.138.192.237 accept AS34621
export:     to AS34621 193.138.192.238 at 193.138.192.237 announce ANY
import:     from AS39107 86.104.125.1 at 86.104.125.26 accept ANY
export:     to AS39107 86.104.125.1 at 86.104.125.26 announce AS-Teen
import:     from AS31554 86.104.125.32 at 86.104.125.26 accept AS-Altfel
export:     to AS31554 86.104.125.32 at 86.104.125.26 announce AS-Teen
import:     from AS34358 193.138.192.250 at 193.138.192.249 accept AS-Clax
export:     to AS34358 193.138.192.250 at 193.138.192.249 announce AS-Teen
import:     from AS34358 193.138.192.250 at 193.138.192.249 accept AS-Clax
export:     to AS34358 193.138.192.250 at 193.138.192.249 announce AS-Teen
import:     from AS33823 195.28.184.173 at 195.28.184.174 accept AS-Gemenii
export:     to AS33823 195.28.184.173 at 195.28.184.174 announce AS-Teen
import:     from AS35093 193.138.192.198 at 193.138.192.197 accept AS35093
export:     to AS35093 193.138.192.198 at 193.138.192.197 announce ANY
import:     from AS40998 193.138.193.162 at 193.138.193.161 accept AS40998
export:     to AS40998 193.138.193.162 at 193.138.193.161 announce ANY
import:     from AS35307 193.138.192.142 at 193.138.192.141 accept AS-Ibitelecom
export:     to AS35307 193.138.192.142 at 193.138.192.141 announce ANY
import:     from AS35307 193.138.193.194 at 193.138.193.193 action pref=80; accept AS-Ibitelecom
export:     to AS35307 193.138.193.194 at 193.138.193.193 announce ANY
import:     from AS35307 193.138.192.202 at 193.138.192.201 accept AS-Ibitelecom
export:     to AS35307 193.138.192.202 at 193.138.192.201 announce ANY
import:     from AS44682 172.16.11.14 at 172.16.11.13 accept AS-TELECOMROMANIA
export:     to AS44682 172.16.11.14 at 172.16.11.13 announce ANY
import:     from AS44682 172.16.11.34 at 172.16.11.33 accept AS44682
export:     to AS44682 172.16.11.34 at 172.16.11.33 announce ANY
import:     from AS35450 193.138.192.42 at 193.138.192.41 accept AS35450
export:     to AS35450 193.138.192.42 at 193.138.192.41 announce AS-Teen
import:     from AS39756 193.138.193.250 at 193.138.193.249 accept AS39756
export:     to AS39756 193.138.193.250 at 193.138.193.241 announce AS-Teen
import:     from AS6663 89.238.221.165 at 89.238.221.166 accept ANY
export:     to AS6663 89.238.221.165 at 89.238.221.166 announce AS-Teen
import:     from AS43890 193.138.193.102 at 193.138.193.101 accept AS-NETSERV-RO
export:     to AS43890 193.138.193.102 at 193.138.193.101 announce AS-Teen
import:     from AS48401 193.138.193.146 at 193.138.193.145 accept AS48401
export:     to AS48401 193.138.193.146 at 193.138.193.145 announce ANY
import:     from AS48931 89.35.228.26 at 89.35.228.25 accept AS48931
export:     to AS48931 89.35.228.26 at 89.35.228.25 announce ANY
import:     from AS49556 89.35.224.82 at 89.35.224.81 accept AS49556
export:     to AS49556 89.35.224.82 at 89.35.224.81 announce ANY
import:     from AS49556 89.35.224.90 at 89.35.224.89 accept AS49556
export:     to AS49556 89.35.224.90 at 89.35.224.89 announce ANY
import:     from AS31554 89.33.5.125 at 89.33.5.126 accept AS-Altfel
export:     to AS31554 89.33.5.125 at 89.33.5.126 announce AS-Teen
import:     from AS29568 193.230.184.205 at 193.230.184.206 accept AS-Comtel
export:     to AS29568 193.230.184.205 at 193.230.184.206 announce AS-Teen
import:     from AS8365 80.81.192.6 at 80.81.194.250 accept AS-Manda
export:     to AS8365 80.81.192.6 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS20940 80.81.192.28 at 80.81.194.250 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 80.81.192.28 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS8586 80.81.192.34 at 80.81.194.250 accept AS-OBSL
export:     to AS8586 80.81.192.34 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS8657 80.81.192.38 at 80.81.194.250 accept AS-CPRM
export:     to AS8657 80.81.192.38 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS8492 80.81.192.56 at 80.81.194.250 accept AS-OBIT
export:     to AS8492 80.81.192.56 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS36408 80.81.192.65 at 80.81.194.250 accept AS-PANTHER
export:     to AS36408 80.81.192.65 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS13030 80.81.192.67 at 80.81.194.250 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 80.81.192.67 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS12399 80.81.192.92 at 80.81.194.250 accept AS-SPXS
export:     to AS12399 80.81.192.92 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS12859 80.81.192.95 at 80.81.194.250 accept AS-BIT
export:     to AS12859 80.81.192.95 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS15830 80.81.192.103 at 80.81.194.250 accept AS-TELECITYGROUP
export:     to AS15830 80.81.192.103 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS35320 80.81.192.113 at 80.81.194.250 accept AS-ETT
export:     to AS35320 80.81.192.113 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS10310 80.81.192.115 at 80.81.194.250 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 80.81.192.115 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS34655 80.81.192.142 at 80.81.194.250 accept AS-DOCLER
export:     to AS34655 80.81.192.142 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS6667 80.81.192.144 at 80.81.194.250 accept AS-EUNETIP
export:     to AS6667 80.81.192.144 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS6667 80.81.192.144 at 80.81.194.250 accept AS-EUNETIP
export:     to AS6667 80.81.192.144 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS6695 80.81.192.157 at 80.81.194.250 accept ANY
export:     to AS6695 80.81.192.157 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS20940 80.81.192.168 at 80.81.194.250 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 80.81.192.168 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS6939 80.81.192.172 at 80.81.194.250 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 80.81.192.172 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS21336 80.81.192.189 at 80.81.194.250 accept AS21336
export:     to AS21336 80.81.192.189 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS6661 80.81.192.204 at 80.81.194.250 accept AS-PTLU
export:     to AS6661 80.81.192.204 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS12713 80.81.192.207 at 80.81.194.250 accept as-oteglobe
export:     to AS12713 80.81.192.207 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS12989 80.81.192.224 at 80.81.194.250 accept AS-HIGHWINDS
export:     to AS12989 80.81.192.224 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS8365 80.81.193.6 at 80.81.194.250 accept AS-Manda
export:     to AS8365 80.81.193.6 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS8365 80.81.193.6 at 80.81.194.250 accept AS-Manda
export:     to AS8365 80.81.193.6 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS13030 80.81.193.67 at 80.81.194.250 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 80.81.193.67 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS12399 80.81.193.92 at 80.81.194.250 accept AS-SPXS
export:     to AS12399 80.81.193.92 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS10310 80.81.193.115 at 80.81.194.250 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 80.81.193.115 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS6695 80.81.193.157 at 80.81.194.250 accept ANY
export:     to AS6695 80.81.193.157 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS36408 80.81.194.4 at 80.81.194.250 accept AS-PANTHER
export:     to AS36408 80.81.194.4 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS8342 80.81.194.15 at 80.81.194.250 accept AS8342:AS-RTCOMM-DECIX-EXP
export:     to AS8342 80.81.194.15 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS32934 80.81.194.40 at 80.81.194.250 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.81.194.40 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS42 80.81.194.42 at 80.81.194.250 accept AS42
export:     to AS42 80.81.194.42 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS32934 80.81.195.40 at 80.81.194.250 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.81.195.40 at 80.81.194.250 announce AS-Teen
import:     from AS50244 86.104.125.103 at 86.104.125.26 accept AS-ITELECOM
export:     to AS50244 86.104.125.103 at 86.104.125.26 announce AS-Teen
import:     from AS33823 46.42.211.98 at 46.42.211.97 accept AS-GEMENII
export:     to AS33823 46.42.211.98 at 46.42.211.97 announce ANY
import:     from AS39205 46.42.211.126 at 46.42.211.125 accept AS-Xandranet
export:     to AS39205 46.42.211.126 at 46.42.211.125 announce ANY
admin-c:    LP12365-RIPE
tech-c:     LP12365-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TeenTelecom
created:    2004-12-13T14:03:39Z
last-modified: 2020-11-26T12:27:25Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TTS55-RIPE
org-name:    Teen Telecom SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Str. G-ral Gheorghe Lupu nr 22
address:    040592
address:    Bucharesti
address:    ROMANIA
phone:     +40213142299
admin-c:    LP12365-RIPE
tech-c:     LP12365-RIPE
abuse-c:    AR54225-RIPE
mnt-ref:    TeenTelecom
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TeenTelecom
created:    2019-07-24T12:18:10Z
last-modified: 2021-08-16T10:12:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Liviu Poenaru
address:    Bd. Corneliu Coposu nr 2, et 1, Cam 1/TeenTelecom
address:    030605
address:    Bucharesti
address:    ROMANIA
phone:     +40213142299
nic-hdl:    LP12365-RIPE
mnt-by:     TeenTelecom
created:    2019-07-24T12:18:09Z
last-modified: 2019-07-24T12:18:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]