| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GHNET-AS AS34275

as-block:    AS33792 - AS34436
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    as34275
as-name:    GHNET-AS
org:      ORG-UTKS1-RIPE
import:     from AS24724 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS24748 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS12741 action pref = 100; accept ANY
export:     to AS24724 announce AS-GHNET
export:     to AS24748 announce AS-GHNET
export:     to AS12741 announce AS-GHNET
admin-c:    UPC48-RIPE
tech-c:     UPC48-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UPC-PL-MNT
created:    2004-12-06T13:55:50Z
last-modified: 2018-09-04T10:06:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UTKS1-RIPE
org-name:    P4 Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul.Wynalazek 1
address:    02-677
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48227010900
fax-no:     +48227010901
admin-c:    SB666-RIPE
admin-c:    JK8125-RIPE
admin-c:    AR3231-RIPE
abuse-c:    UPA2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-LGI
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LGI
created:    2004-04-17T11:48:28Z
last-modified: 2024-02-19T14:17:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UPC Polska
address:    UPC Polska Sp. z o.o.
address:    Al. Solidarnosci 171
address:    00-877 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 2416900
fax-no:     +48 22 2416901
admin-c:    SB666-RIPE
admin-c:    SK1870-RIPE
admin-c:    SS2042-RIPE
tech-c:     SB666-RIPE
tech-c:     SK1870-RIPE
tech-c:     SS2042-RIPE
tech-c:     DW5547-RIPE
tech-c:     PJ4954-RIPE
abuse-mailbox: abuse@upc.pl
nic-hdl:    UPC48-RIPE
mnt-by:     UPC-PL-MNT
created:    2008-06-20T16:46:07Z
last-modified: 2020-04-07T07:28:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]