| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HORNET-AS AS34254

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34254
as-name:    HORNET-AS
import:     from AS8246 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8323 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8246 announce AS34254
export:     to AS5617 announce AS34254
export:     to AS8323 announce AS34254
org:      ORG-HPSo4-RIPE
admin-c:    JM12153-RIPE
tech-c:     JM12153-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     HORNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-11-29T16:04:03Z
last-modified: 2018-09-04T10:06:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HPSo4-RIPE
org-name:    HOR.NET Polska Sp.z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul.Jozefa Marcika 12
address:    30-443
address:    Krakow
address:    POLAND
phone:     +48123972111
fax-no:     +48123972110
admin-c:    JM12153-RIPE
abuse-c:    AR16403-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    HORNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HORNET-MNT
created:    2012-02-15T14:20:55Z
last-modified: 2020-12-16T13:12:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jacek Milcarz
address:    HOR.NET Polska
phone:     +48 12 3972100
nic-hdl:    JM12153-RIPE
mnt-by:     HORNET-MNT
created:    2013-01-22T14:48:11Z
last-modified: 2013-01-22T14:48:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]