| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WPP-EMEA-AS AS34253

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34253
as-name:    WPP-EMEA-AS
import:     from AS702 accept ANY
import:     from AS16455 accept ANY
import:     from AS21361 accept ANY
import:     from AS13256 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS25180 accept ANY
export:     to AS702 announce AS34253
export:     to AS16455 announce AS34253
export:     to AS21361 announce AS34253
export:     to AS13256 announce AS34253
export:     to AS8220 announce AS34253
export:     to AS25180 announce AS34253
org:      ORG-WGP1-RIPE
admin-c:    RM8284-RIPE
tech-c:     RM8284-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CMTWW
mnt-by:     COLT-UK
descr:     domain@cmtww.com 20120910
created:    2004-11-29T13:35:37Z
last-modified: 2018-09-04T10:06:03Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CI9-RIPE

organisation:  ORG-WGP1-RIPE
org-name:    WPP 2005 Limited
org-type:    OTHER
address:    WPP 2005 Limited
address:    121-141 Westbourne Terrace
address:    W2 6JR London
address:    Great Britain
phone:     +44 2074 790 686
abuse-c:    AR18890-RIPE
admin-c:    RM8284-RIPE
mnt-ref:    MNT-CMTWW
mnt-by:     AS1849-MNT
mnt-by:     COLT-UK
mnt-by:     MNT-CMTWW
created:    2004-11-05T15:05:13Z
last-modified: 2014-03-18T18:00:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ross McCormick
address:    121-141 Westbourne Terrace
address:    London W26JR
address:    United Kingdom
phone:     +44 20 7479 0400
fax-no:     +44 20 7479
nic-hdl:    RM8284-RIPE
mnt-by:     MNT-CMTWW
created:    2007-10-04T08:28:33Z
last-modified: 2008-03-25T19:03:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]