| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UZTELECOM-AS AS34250

as-block:    AS33792 - AS34436
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34250
as-name:    UZTELECOM-AS
export:     to AS8193 announce ANY
export:     to AS28910 announce AS-UZPAK
export:     to AS41177 announce ANY
export:     to AS34718 announce ANY
export:     to AS57016 announce ANY
export:     to AS47752 announce ANY
export:     to AS49442 announce ANY
export:     to AS43533 announce ANY
export:     to AS61019 announce ANY
export:     to AS48979 announce ANY
export:     to AS47966 announce ANY
export:     to AS51503 announce ANY
export:     to AS47141 announce ANY
export:     to AS50025 announce ANY
export:     to AS42017 announce ANY
export:     to AS25389 announce ANY
export:     to AS21001 announce ANY
export:     to AS197486 announce ANY
export:     to AS204336 announce ANY
export:     to AS212082 announce ANY
export:     to AS211433 announce ANY
import:     from AS8193 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28910 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41177 action pref=100; accept AS41177
import:     from AS34718 action pref=100; accept AS34718
import:     from AS57016 action pref=100; accept AS57016
import:     from AS47752 action pref=100; accept AS47752
import:     from AS49442 action pref=100; accept AS49442
import:     from AS43533 action pref=100; accept AS43533
import:     from AS61019 action pref=100; accept AS61019
import:     from AS48979 action pref=100; accept AS48979
import:     from AS47966 action pref=100; accept AS47966
import:     from AS51503 action pref=100; accept AS51503
import:     from AS47141 action pref=100; accept AS47141
import:     from AS50025 action pref=100; accept AS50025
import:     from AS42017 action pref=100; accept AS42017
import:     from AS25389 action pref=100; accept AS25389
import:     from AS21001 action pref=100; accept AS21001
import:     from AS197486 action pref=100; accept AS197486
import:     from AS204336 action pref=100; accept AS204336
import:     from AS212082 action pref=100; accept AS212082
import:     from AS211433 action pref=100; accept AS211433
org:      ORG-JC7-RIPE
admin-c:    ROJ1-RIPE
tech-c:     ROJ1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UZTELECOM-MNT
created:    2004-11-26T16:11:46Z
last-modified: 2021-05-20T06:36:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JC7-RIPE
org-name:    "Uzbektelekom" Joint Stock Company
country:    UZ
org-type:    LIR
address:    ALISHER NAVOI AVENUE, 28A
address:    100011
address:    TASHKENT
address:    UZBEKISTAN
phone:     +998712448042
phone:     +998712146129
fax-no:     +998712443443
admin-c:    ROJ1-RIPE
abuse-c:    ROJ1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UZTELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UZTELECOM-MNT
created:    2004-11-02T09:23:50Z
last-modified: 2022-09-20T13:13:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Role of Uzbektelecom JSC
address:    Alisher Navoi Avenue, 28A, Shaykhontohur District
address:    Tashkent, Uzbekistan
org:      ORG-JC7-RIPE
org:      ORG-UNCN1-RIPE
nic-hdl:    ROJ1-RIPE
admin-c:    BM2509-RIPE
tech-c:     BS10923-RIPE
tech-c:     SHI1990-RIPE
abuse-mailbox: ripe@bkm.uz
mnt-by:     AS8193-MNT
mnt-by:     UZTELECOM-MNT
created:    2018-10-09T04:28:53Z
last-modified: 2021-05-26T05:11:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]