| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MANITU AS34240

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34240
as-name:    MANITU
remarks:    Welvertstrasse 2
remarks:    66606 St. Wendel
remarks:    Germany
remarks:
remarks:    Pingable addresses:
remarks:    ping.manitu.de
import:     from AS42652 accept ANY
import:     from AS9063 accept ANY
export:     to AS42652 announce AS-MANITU
export:     to AS9063 announce AS-MANITU
org:      ORG-mA8-RIPE
admin-c:    MANI-RIPE
tech-c:     MANI-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MANITU-MNT
created:    2004-11-25T10:54:45Z
last-modified: 2018-09-04T10:05:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-mA8-RIPE
org-name:    manitu GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Welvertstrasse 2
address:    66606
address:    St. Wendel
address:    GERMANY
phone:     +496851998080
admin-c:    MS9125-RIPE
mnt-ref:    MANITU-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MANITU-MNT
abuse-c:    MANI-RIPE
created:    2004-04-17T11:09:50Z
last-modified: 2021-08-18T08:36:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      manitu Hostmaster
address:    manitu GmbH
address:    Welvertstrasse 2
address:    66606 St. Wendel
address:    Germany
phone:     +49-6851-99808-0
remarks:    trouble:+------------------------------------------------+
remarks:    trouble:| In case of abuse, e.g. spam, scans, probes, |
remarks:    trouble:| hack attacks, violation or any other illegal |
remarks:    trouble:| activity, please contact |
remarks:    trouble:| |
remarks:    trouble:| abuse@manitu.net |
remarks:    trouble:| |
remarks:    trouble:| IMPORTANT:Your message will probably sent to |
remarks:    trouble:| the customer concerned by an automatic system. |
remarks:    trouble:| All of your data, esp. your name, your e-mail |
remarks:    trouble:| address and the content of your message, will |
remarks:    trouble:| be visible to the customer. If you do not |
remarks:    trouble:| agree with this do not use the e-mail address |
remarks:    trouble:| shown above. |
remarks:    trouble:| |
remarks:    trouble:| Complaints sent to any other contacts cannot |
remarks:    trouble:| be handled in realtime and are therefore not |
remarks:    trouble:| preferred. |
remarks:    trouble:| |
remarks:    trouble:| Please note that this contact is not |
remarks:    trouble:| responsible for the actions themselves. |
remarks:    trouble:| So please do not blame us for actions of |
remarks:    trouble:| third parties. |
remarks:    trouble:+------------------------------------------------+
admin-c:    MS9125-RIPE
tech-c:     MS9125-RIPE
nic-hdl:    MANI-RIPE
mnt-by:     MANITU-MNT
created:    2003-06-21T14:19:38Z
last-modified: 2021-03-25T08:41:01Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@manitu.net
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]