| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.226.13 (lg) / ec2-3-231-226-13.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:e20d::3e7:e20d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETERRA-AS AS34224

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34224
as-name:    NETERRA-AS
remarks:    *************************************
remarks:    *************************************
remarks:    ** **
remarks:    ** UPSTREAM PROVIDERS **
remarks:    ** **
remarks:    *************************************
remarks:    *************************************
remarks:    -- Level 3 --
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-NETERRA-INT
remarks:    -- TIS --
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-NETERRA-INT
remarks:    -- Voxility --
export:     to AS3223 announce AS-NETERRA-INT
remarks:    -- Synapsecom --
import:     from AS8280 accept ANY
export:     to AS8280 announce AS-NETERRA-INT
remarks:    -- TINET --
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-NETERRA-INT
remarks:    --------------------------------
remarks:    Peering in DE-CIX, Frankfurt
remarks:    --------------------------------
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS1267 accept AS-INFOSTRADA
export:     to AS1267 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS8928 accept AS-INTEROUTE
export:     to AS8928 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS8657 accept AS-CPRM
export:     to AS8657 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS5427 accept AS-PRTL-EU
export:     to AS5427 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS8196 accept AS-CLARANET
export:     to AS8196 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS8586 accept AS-REDNET
export:     to AS8586 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS41690 accept AS-DAILYMOTION
export:     to AS41690 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
export:     to AS5430 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS5413 accept AS-PIPEX
export:     to AS5413 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS7575 accept AS7575
export:     to AS7575 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB-DEX
export:     to AS16265 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS5410 accept AS-T-ONLINEFRANCE
export:     to AS5410 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS9505 accept AS-TWIG
export:     to AS9505 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS8468 accept AS-ENTANET
export:     to AS8468 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS8708 accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS8359 accept AS8359
export:     to AS8359 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS3327 accept AS-LINXTELECOM-DECIX
export:     to AS3327 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS25462 accept AS-RETN
export:     to AS25462 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS3491 accept AS3491
export:     to AS3491 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS22822 accept AS22822
export:     to AS22822 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS6667 accept AS-EUNETIP
export:     to AS6667 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS6663 accept AS-STARNETSRO
export:     to AS6663 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS12713 accept ANY
export:     to AS12713 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-NETERRA-INT
import:     from AS24748 accept AS24748:AS-IX
export:     to AS24748 announce AS-NETERRA-INT
remarks:    --------------------------------
remarks:    Peering in AMS-IX, Amsterdam
remarks:    --------------------------------
import:     from AS6777 accept AS-AMS-IX-RS
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777,6777:1248,6777:1267,6777:3255,6777:3327,6777:34309,6777:5588,6777:6663,6777:8359,6777:8422,6777:8447,6777:8473,6777:8732,6777:8764,6777:8781,6777:8881,6777:9002,6777:10310,6777:12389,6777:12399,6777:12713,6777:13101,6777:15169,6777:15598,6777:16265,6777:16276,6777:21011,6777:21263,6777:21345,6777:21409,6777:24724,6777:24940,6777:24961,6777:24963,6777:25152,6777:25286,6777:25394,6777:28809,6777:30094,6777:30751,6777:31027,6777:31133,6777:31500,6777:34695,6777:35366,6777:41690,6777:41692,6777:42861,6777:47195,6777:47869,6777:48268,6777:49544,6777:6939,6777:57344,6777:41313,6777:20764,6777:36408,6777:13335,6777:47541,6777:20940,6777:36351,6777:47764,6777:8866,6777:1241 }; announce AS-NETERRA-INT
remarks:    --------------------------------
remarks:    Other International Peering Partners
remarks:    --------------------------------
import:     from AS5606 accept AS-KQROTERRA
export:     to AS5606 announce AS-NETERRA-INT
remarks:    *************************************
remarks:    *************************************
remarks:    ** **
remarks:    ** BG PARTNERS **
remarks:    ** **
remarks:    *************************************
remarks:    *************************************
import:     from AS28820 accept AS-INTERTEL
export:     to AS28820 announce ANY
import:     from AS24964 accept AS-24964
export:     to AS24964 announce ANY
import:     from AS39833 accept AS39833
export:     to AS39833 announce ANY
import:     from AS20682 accept AS20682
export:     to AS20682 announce ANY
import:     from AS25374 accept AS25374
export:     to AS25374 announce ANY
import:     from AS8739 accept AS8739
export:     to AS8739 announce ANY
import:     from AS34569 accept AS-NETWORXBG
export:     to AS8739 announce ANY
import:     from AS15941 accept AS15941
export:     to AS15941 announce ANY
import:     from AS42410 accept AS42410
export:     to AS42410 announce ANY
import:     from AS13306 accept AS13306
export:     to AS13306 announce ANY
import:     from AS31083 accept AS-POWER
export:     to AS31083 announce ANY
import:     from AS42555 accept AS-DIMIANA-NETERRA
export:     to AS42555 announce ANY
import:     from AS43068 accept AS43068
export:     to AS43068 announce ANY
import:     from AS41313 accept AS-NOVATEL
export:     to AS41313 announce ANY
import:     from AS43561 accept AS-NET1OUT
export:     to AS43561 announce ANY
import:     from AS35773 accept AS35773
export:     to AS35773 announce ANY
import:     from AS29084 accept AS29084
export:     to AS29084 announce ANY
import:     from AS41061 accept AS41061 AS41946 AS12756
export:     to AS41061 announce ANY
import:     from AS35756 accept AS35756
export:     to AS35756 announce ANY
import:     from AS39251 accept AS39251 AS15941 AS42446 AS44017
export:     to AS39251 announce ANY
import:     from AS12982 accept AS12982
export:     to AS12982 announce ANY
import:     from AS29084 accept AS29084
export:     to AS29084 announce ANY
import:     from AS12795 accept AS12795
export:     to AS12795 announce ANY
import:     from AS12615 accept AS-CABLETEL
export:     to AS12615 announce ANY
import:     from AS31250 accept AS31250
export:     to AS31250 announce ANY
import:     from AS35563 accept AS-TTOUT
export:     to AS35563 announce ANY
import:     from AS30789 accept AS-SELLINET
export:     to AS30789 announce ANY
import:     from AS42431 accept AS42431
export:     to AS42431 announce ANY
import:     from AS29030 accept AS29030
export:     to AS29030 announce ANY
import:     from AS39135 accept AS39135
export:     to AS39135 announce ANY
import:     from AS34754 accept AS34754
export:     to AS34754 announce ANY
import:     from AS34295 accept AS34295
export:     to AS34295 announce ANY
import:     from AS35466 accept AS35466
export:     to AS35466 announce ANY
import:     from AS39396 accept AS39396
export:     to AS39396 announce ANY
import:     from AS29622 accept AS29622
export:     to AS29622 announce ANY
import:     from AS34770 accept AS-ELITSAT-BG
export:     to AS34770 announce ANY
import:     from AS34368 accept AS34368
export:     to AS34368 announce ANY
import:     from AS34841 accept AS34841
export:     to AS34841 announce ANY
import:     from AS20665 accept AS20665
export:     to AS20665 announce ANY
import:     from AS16154 accept AS-TELECOMS
export:     to AS16154 announce ANY
import:     from AS34361 accept AS34361
export:     to AS34361 announce ANY
import:     from AS34524 accept AS34524
export:     to AS34524 announce ANY
import:     from AS34577 accept AS34577
export:     to AS34577 announce ANY
import:     from AS43589 accept AS43589
export:     to AS43589 announce ANY
import:     from AS25206 accept AS25206
export:     to AS25206 announce ANY
import:     from AS29084 accept AS29084
export:     to AS29084 announce ANY
import:     from AS31385 accept AS31385
export:     to AS21415 announce ANY
import:     from AS21415 accept AS21415
export:     to AS25224 announce ANY
import:     from AS25224 accept AS25224
export:     to AS2129 announce ANY
import:     from AS2129 accept AS2129
export:     to AS8431 announce ANY
import:     from AS8431 accept AS8431
export:     to AS28898 announce ANY
export:     to AS29687 announce ANY
import:     from AS29687 accept AS29687 AS57237 AS34674
export:     to AS2111 announce ANY
import:     from AS2111 accept AS2111
remarks:    -------------------------------
export:     to AS31385 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS20876 accept AS20876
export:     to AS20876 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS35141 accept AS-MEGALAN
export:     to AS35141 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS39388 accept AS39388
export:     to AS39388 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS35269 accept AS35269
export:     to AS35269 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS42794 accept AS42794
export:     to AS42794 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS20911 accept AS20911
export:     to AS20911 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS8262 accept AS-EVOLINK
export:     to AS8262 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS8795 accept ANY
export:     to AS8795 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS8808 accept AS-INTECH
export:     to AS8808 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS8877 accept AS-BOL-INT
export:     to AS8877 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS12867 accept AS-ONLINE-BG
export:     to AS12867 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS20657 accept AS-ATL
export:     to AS20657 announce AS-NETERRA-BG
export:     to AS3245 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS8390 accept AS-TPN-ANNOUNCE
export:     to AS8390 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS9127 accept AS-NETISSAT
export:     to AS9127 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS8672 accept AS-ORBITEL
export:     to AS8672 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS42157 accept AS42157
export:     to AS42157 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS9070 accept AS-ITDOUT
export:     to AS9070 announce AS-NETERRA-BG
export:     to AS29667 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS29122 accept AS29122
export:     to AS29122 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS8866 accept ANY
export:     to AS8866 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS13124 accept ANY
export:     to AS13124 announce AS-NETERRA-BG
import:     from AS47748 accept AS47748
export:     to AS47748 announce ANY
import:     from AS197184 accept AS197184
export:     to AS197184 announce ANY
import:     from AS35293 accept AS35293
export:     to AS35293 announce ANY
import:     from AS203559 accept AS203559
export:     to AS203559 announce ANY
import:     from AS41782 accept ANY
export:     to AS41782 announce AS-NETERRA-INT
org:      ORG-NL38-RIPE
default:    to AS3356
admin-c:    ND621-RIPE
tech-c:     Nc2110-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-Neterra
created:    2004-11-22T16:41:35Z
last-modified: 2019-10-30T06:23:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NL38-RIPE
org-name:    Neterra Ltd.
org-type:    LIR
address:    20A, Andrej Saharov Blvd.
address:    1784
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +359 2 974 3311
fax-no:     +359 2 975 3436
admin-c:    DB2806-RIPE
admin-c:    TM6693-RIPE
admin-c:    PM12656-RIPE
admin-c:    YK188-RIPE
admin-c:    JG4195-RIPE
admin-c:    AN4419-RIPE
admin-c:    II919-RIPE
admin-c:    VM3634-RIPE
admin-c:    MA17342-RIPE
admin-c:    ZY97-RIPE
admin-c:    KI720-RIPE
admin-c:    JK4334-RIPE
abuse-c:    Nc2110-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-NETERRA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-NETERRA
created:    2004-11-18T06:11:25Z
last-modified: 2019-03-21T15:24:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Neterra contacts
address:    26a Andrej Saharov blvd.
address:    Sofia, Bulgaria
phone:     +359 2 975 16 16
abuse-mailbox: abuse@neterra.net
admin-c:    ND621-RIPE
tech-c:     YK188-RIPE
tech-c:     JG4195-RIPE
tech-c:     DB2806-RIPE
tech-c:     TM6693-RIPE
tech-c:     KI720-RIPE
tech-c:     JK4334-RIPE
tech-c:     PM12656-RIPE
tech-c:     JM402-RIPE
tech-c:     AN4419-RIPE
tech-c:     VM3634-RIPE
tech-c:     II919-RIPE
tech-c:     ZY97-RIPE
tech-c:     MA17342-RIPE
nic-hdl:    Nc2110-RIPE
mnt-by:     MNT-NETERRA
created:    2007-11-19T10:13:55Z
last-modified: 2015-04-28T13:28:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Neven Dilkov
address:    20A Andrei Saharov blvd.
address:    Sofia
address:    BG
phone:     +359 2 974 3311
fax-no:     +359 2 975 3436
nic-hdl:    ND621-RIPE
mnt-by:     MNT-NETERRA
created:    2004-11-18T09:07:34Z
last-modified: 2016-01-11T07:26:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]