| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Equinix-Connect-Warsaw AS34209

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34209
as-name:    Equinix-Connect-Warsaw
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITIES SUPPORTED
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Communities to determine entry point of route:
remarks:    34209:2914 - NTT (IPv4)
remarks:    34209:3257 - GTT (IPv4&IPv6)
remarks:    34209:6453 - Tata Communications (IPv6)
remarks:    34209:8545 - PLIX (IPv4, IPv6)
remarks:    34209:5580 - Atrato IP Networks (IPv4)
remarks:    34209:13030 - INIT7 (IPv4)
remarks:    Traffic Control Communities
remarks:    34209:11009 - do not announce to NTT
remarks:    34209:1100[1-3] - prepend 1,2,3 times when announcing to NTT
remarks:    34209:13009 - do not announce to GTT
remarks:    34209:1300[1-3] - prepend 1,2,3 times when announcing to GTT
remarks:    34209:15009 - do not announce to PLIX
remarks:    34209:2300[1-3] - prepend 1,2,3 times when announcing to HENET
remarks:    34209:23009 - do not announce to HENET
remarks:    34209:2400[1-3] - prepend 1,2,3 times when announcing to ATRATO
remarks:    34209:24009 - do not announce to ATRATO
remarks:    34209:2500[1-3] - prepend 1,2,3 times when announcing to INIT7
remarks:    34209:25009 - do not announce to INIT7
remarks:    34209:2600[1-3] - prepend 1,2,3 times when announcing to NETIA
remarks:    34209:26009 - do not announce to NETIA
remarks:    34209:2700[1-3] - prepend 1,2,3 times when announcing to UPC
remarks:    34209:27009 - do not announce to UPC
remarks:    34209:666 - blackhole
remarks:    --------------------------------------------------------
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-PLIXDC
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-PLIXDC
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS-PLIXDC
import:     from AS5580 accept ANY
export:     to AS5580 announce AS-PLIXDC
import:     from AS13030 accept ANY
export:     to AS13030 announce AS-PLIXDC
remarks:    ------ CUSTOMERS ------
import:     from AS48842 accept ANY
export:     to AS48842 announce AS-PLIXDC
import:     from AS34494 accept ANY
export:     to AS34494 announce AS-PLIXDC
import:     from AS196637 accept ANY
export:     to AS196637 announce AS-PLIXDC
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS-PLIXDC
import:     from AS34393 accept ANY
export:     to AS34393 announce AS-PLIXDC
import:     from AS35498 accept ANY
export:     to AS35498 announce AS-PLIXDC
import:     from AS42576 accept ANY
export:     to AS42576 announce AS-PLIXDC
import:     from AS20680 accept ANY
export:     to AS20680 announce AS-PLIXDC
import:     from AS41790 accept ANY
export:     to AS41790 announce AS-PLIXDC
import:     from AS41790 accept ANY
export:     to AS41790 announce AS-PLIXDC
import:     from AS198979 accept ANY
export:     to AS198979 announce AS-PLIXDC
org:      ORG-PDSz1-RIPE
admin-c:    IIA6-RIPE
tech-c:     IIA6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EQUINIX-MNT
mnt-by:     MNT-PLIX
created:    2004-11-19T10:25:52Z
last-modified: 2021-08-18T11:22:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PDSz1-RIPE
org-name:    Equinix (Poland) Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Al. Jerozolimskie 65/79
address:    00-697
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48224273999
admin-c:    PN2248-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EQUINIX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EQUINIX-MNT
abuse-c:    EAM62-RIPE
created:    2010-07-12T11:52:55Z
last-modified: 2021-08-18T08:34:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Equinix EMEA Admin
remarks:    Equinix EMEA Admin
address:    GB
tech-c:     AF5664-RIPE
tech-c:     AO1761-RIPE
tech-c:     AP7480-RIPE
tech-c:     BS13504-RIPE
tech-c:     DH1304-RIPE
tech-c:     HC795-RIPE
tech-c:     JC4201-RIPE
tech-c:     MG12790-RIPE
tech-c:     MK2403-RIPE
tech-c:     MM26199-RIPE
tech-c:     MM36274-RIPE
tech-c:     PC6472-RIPE
tech-c:     PM18053-RIPE
tech-c:     PN2248-RIPE
tech-c:     RG1911-RIPE
tech-c:     RK2696-RIPE
tech-c:     RV5551-RIPE
tech-c:     SM11789-RIPE
tech-c:     EESM1-RIPE
tech-c:     HK3332-RIPE
admin-c:    PC6472-RIPE
nic-hdl:    IIA6-RIPE
mnt-by:     EQUINIX-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-12-21T10:18:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]