| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZMP-GDANSK-AS AS34208

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34208
as-name:    ZMP-GDANSK-AS
import:     from AS12968 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12831 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12968 announce AS34208
export:     to AS5617 announce AS34208
export:     to AS12831 announce AS34208
org:      ORG-ZMPG2-RIPE
admin-c:    WJ214-RIPE
tech-c:     WJ214-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2004-11-19T09:54:31Z
last-modified: 2018-09-04T10:05:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TUoG1-RIPE

organisation:  ORG-ZMPG2-RIPE
org-name:    Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Zamknieta 18
address:    80-955 Gdansk
phone:     +48 58 737 91 00
fax-no:     +48 58 737 94 85
abuse-c:    AR30949-RIPE
admin-c:    WJ214-RIPE
tech-c:     WJ214-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2004-11-16T09:26:26Z
last-modified: 2022-12-01T17:00:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     WITOLD JEZIAK
address:    ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDANSK S.A.
address:    ZAMKNIETA 18
address:    GDANSK
address:    POLAND
phone:     +48 (58) 343 94 57
fax-no:     +48 (58) 343 91 00
nic-hdl:    WJ214-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2004-09-21T09:12:02Z
last-modified: 2012-12-04T15:40:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]