| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SHRD-AS AS34197

as-block:    AS33792 - AS34436
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34197
as-name:    SHRD-AS
remarks:
remarks:    ------ Upstreams ------
remarks:
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8928 announce AS-SHRD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8928 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8928 announce AS-SHRD
remarks:
remarks:
remarks:    ------ Information ------
remarks:
remarks:    Abuse reports to abuse@as34197.net
remarks:
remarks:    Peering issues to peering@as34197.net
remarks:
remarks:    ( AS34197 has an open peering policy )
remarks:
remarks:    24/7 NOC contact noc@as34197.net
remarks:
remarks:    -----------------------
remarks:
org:      ORG-TFS16-RIPE
admin-c:    ML21500-RIPE
tech-c:     ML21500-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fr-threefourteen-1
created:    2004-11-16T16:03:31Z
last-modified: 2023-11-22T14:32:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TFS16-RIPE
org-name:    Three Fourteen SASU
country:    FR
org-type:    LIR
address:    6 rue de Musset
address:    75016
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33188327012
admin-c:    ML21500-RIPE
tech-c:     ML21500-RIPE
abuse-c:    AR50907-RIPE
mnt-ref:    mnt-fr-threefourteen-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fr-threefourteen-1
created:    2019-02-20T08:29:17Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michel Luczak
address:    6 rue de Musset
address:    75016
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33188327012
nic-hdl:    ML21500-RIPE
mnt-by:     mnt-fr-threefourteen-1
created:    2019-02-20T08:29:16Z
last-modified: 2019-02-20T08:29:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]