| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DGBS-NUE-DE-AS AS34191

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34191
as-name:    DGBS-NUE-DE-AS
descr:     Germany
org:      ORG-DBSG3-RIPE
admin-c:    ND4865-RIPE
tech-c:     ND4865-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DGBS-MNT
import:     from AS8881 accept ANY
import:     from AS203215 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS199163 accept AS199163
import:     from AS198333 accept ANY
import:     from AS3223 accept ANY
export:     to AS8881 announce AS-DGOPS
export:     to AS203215 announce ANY
export:     to AS8928 announce AS-DGOPS
export:     to AS199163 announce AS-DGOPS
export:     to AS198333 announce ANY
export:     to AS3223 announce AS-DGOPS-VOX
created:    2004-11-16T11:44:23Z
last-modified: 2022-03-08T13:26:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DBSG3-RIPE
org-name:    DATAGROUP Business Solutions GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Beuthener Strae 43
address:    90471
address:    Nrnberg
address:    GERMANY
phone:     +49 2241 904 0
admin-c:    ND4865-RIPE
tech-c:     ND4865-RIPE
abuse-c:    AR36838-RIPE
mnt-ref:    DGBS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DGBS-MNT
created:    2016-07-01T06:41:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:26:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Department
address:    Beuthener Strasse 43
address:    90471 Nuernberg
address:    Germany
tech-c:     PG10933-RIPE
abuse-mailbox: netz-team-nbg.dg-bs@datagroup.de
nic-hdl:    ND4865-RIPE
mnt-by:     DGBS-MNT
created:    2016-04-18T13:44:27Z
last-modified: 2018-04-19T14:09:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]