| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MICROCOM-UA-AS AS34190

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34190
import:     from AS48911 action pref=100; accept AS48911
export:     to AS48911 announce ANY
as-name:    MICROCOM-UA-AS
import:     from AS35320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS34190
export:     to AS35320 announce AS-MIC
import:     from AS12963 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12963 announce AS-MIC
import:     from AS12883 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12883 announce AS34190
import:     from AS39071 action pref=100; accept AS39071
export:     to AS39071 announce ANY
import:     from AS6849 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6849 announce AS34190
export:     to AS6849 announce AS-MIC
org:      ORG-MC10-RIPE
admin-c:    VS9469-RIPE
tech-c:     VS9469-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MICROCOM
mnt-by:     MICROCOM-TECH
created:    2004-11-15T15:31:57Z
last-modified: 2020-11-23T14:32:15Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-EA223-RIPE

organisation:  ORG-MC10-RIPE
org-name:    Microcom Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, Kiev, Verbitskogo str., 19
abuse-c:    AR19039-RIPE
mnt-ref:    MICROCOM
mnt-by:     MICROCOM
mnt-by:     MICROCOM-OWNER
created:    2004-11-04T15:35:44Z
last-modified: 2016-08-07T15:00:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vadim Stas
address:    Ukraine, Kyiv, Zaslonova Street, 20
phone:     +380443695551
nic-hdl:    VS9469-RIPE
mnt-by:     MICROCOM-OWNER
mnt-by:     MICROCOM
created:    2016-08-06T12:33:55Z
last-modified: 2016-08-07T15:23:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]