| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.217.91 (lg) / ec2-3-233-217-91.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:d95b::3e9:d95b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BMG AS34183

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34183
as-name:    BMG
descr:     AUSTRIA
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    IPv4 Upstreams
remarks:    ================================================================
remarks:
import:     from AS5403 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5403 announce AS-BMG
import:     from AS8437 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8437 announce AS-BMG
import:     from AS1853 action pref=100; accept NOT community(1853:1019, 1853:1039, 1853:1119)
export:     to AS1853 action community = {1853:1010, 1853:1013, 1853:1110}; announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    IPv6 Upstreams
remarks:    ================================================================
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5403 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5403 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 action pref=100; accept NOT community(1853:1019, 1853:1039, 1853:1119)
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1853 action community = {1853:1010, 1853:1013, 1853:1110}; announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8437 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8437 announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    Vienna Internet Exchange (VIX) Route-Server Peerings (via)
remarks:    ================================================================
remarks:
remarks:    ---> VIX Route Server IPv4
import-via:   AS1121 from AS-VIX-RS except AS-BMG:AS-VIX-RS-DONT-PEER action pref=100; accept ANY
export-via:   AS1121 to AS-VIX-RS except AS-BMG:AS-VIX-RS-DONT-PEER announce AS-BMG
import-via:   AS1121 from AS-BMG:AS-UPSTREAMS action pref=90; accept ANY
export-via:   AS1121 to AS-BMG:AS-UPSTREAMS action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
remarks:    ---> VIX Route Server IPv6
import-via:   afi ipv6.unicast AS1121 from AS-VIX-RS-V6 except AS-BMG:AS-VIX-RS-DONT-PEER-V6 action pref=100; accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS1121 to AS-VIX-RS-V6 except AS-BMG:AS-VIX-RS-DONT-PEER-V6 announce AS-BMG
import-via:   afi ipv6.unicast AS1121 from AS-BMG:AS-UPSTREAMS-V6 action pref=90; accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS1121 to AS-BMG:AS-UPSTREAMS-V6 action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    IPv4 Route-Server Peerings at the Vienna Internet Exchange (VIX)
remarks:    ================================================================
remarks:
import:     from AS5403 action pref=90; accept ANY
export:     to AS5403 action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-BMG
import:     from AS1120 accept AS-ACOSERV
export:     to AS1120 announce AS-BMG
import:     from AS1853 action pref=90; accept ANY
export:     to AS1853 action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-BMG
import:     from AS3212 accept AS-TRIERA6
export:     to AS3212 announce AS-BMG
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET-V6
export:     to AS3330 announce AS-BMG
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-BMG
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 announce AS-BMG
import:     from AS6663 accept AS-PANTEL
export:     to AS6663 announce AS-BMG
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
export:     to AS6720 announce AS-BMG
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-BMG
import:     from AS8245 accept AS-VB-PEERS
export:     to AS8245 announce AS-BMG
import:     from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT-V6
export:     to AS8387 announce AS-BMG
import:     from AS8400 accept AS-TELEKOM
export:     to AS8400 announce AS-BMG
import:     from AS8412 accept AS-TMA
export:     to AS8412 announce AS-BMG
import:     from AS8447 accept AS-TA6
export:     to AS8447 announce AS-BMG
import:     from AS8591 accept AS-AMIS
export:     to AS8591 announce AS-BMG
import:     from AS8596 accept AS-HOTZE-V6
export:     to AS8596 announce AS-BMG
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8674 announce AS-BMG
import:     from AS9002 accept AS-RETN6
export:     to AS9002 announce AS-BMG
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-BMG
import:     from AS12401 accept AS-INIC
export:     to AS12401 announce AS-BMG
import:     from AS12577 accept AS-MMC-V6-AT
export:     to AS12577 announce AS-BMG
import:     from AS12605 accept AS-LIWESTAT-IPV6
export:     to AS12605 announce AS-BMG
import:     from AS13064 accept AS-CNET
export:     to AS13064 announce AS-BMG
import:     from AS13101 accept AS-TNG-IPV6
export:     to AS13101 announce AS-BMG
import:     from AS13237 accept AS-LAMBDANET
export:     to AS13237 announce AS-BMG
import:     from AS15498 accept AS-CPSON2VIX6
export:     to AS15498 announce AS-BMG
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 announce AS-BMG
import:     from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
export:     to AS20704 announce AS-BMG
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-BMG
import:     from AS21013 accept AS-ITANDTEL-IPV6
export:     to AS21013 announce AS-BMG
import:     from AS21360 accept AS-EMPIRION
export:     to AS21360 announce AS-BMG
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-BMG
import:     from AS24864 accept AS-R-IT-V6
export:     to AS24864 announce AS-BMG
import:     from AS24940 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 announce AS-BMG
import:     from AS24953 accept AS-24953
export:     to AS24953 announce AS-BMG
import:     from AS24992 accept AS-DIC
export:     to AS24992 announce AS-BMG
import:     from AS25255 action pref=90; accept ANY
export:     to AS25255 action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
import:     from AS25447 accept AS-JM-DATA
export:     to AS25447 announce AS-BMG
import:     from AS25467 accept AS-AKTON
export:     to AS25467 announce AS-BMG
import:     from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
export:     to AS25575 announce AS-BMG
import:     from AS28760 accept AS-INFOTECH-V6
export:     to AS28760 announce AS-BMG
import:     from AS29056 accept AS-GSTWAT-IPV6
export:     to AS29056 announce AS-BMG
import:     from AS29545 accept AS-IPLACE-V6
export:     to AS29545 announce AS-BMG
import:     from AS30971 accept AS-NICAT
export:     to AS30971 announce AS-BMG
import:     from AS31042 accept AS-SBB-V6
export:     to AS31042 announce AS-BMG
import:     from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 announce AS-BMG
import:     from AS31543 accept AS-MYNET-AT
export:     to AS31543 announce AS-BMG
import:     from AS32590 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 announce AS-BMG
import:     from AS33890 accept AS-PXPAT-V6
export:     to AS33890 announce AS-BMG
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 announce AS-BMG
import:     from AS34347 accept AS-CNHAT-V6
export:     to AS34347 announce AS-BMG
import:     from AS34594 accept AS34594
export:     to AS34594 announce AS-BMG
import:     from AS35339 accept AS-ATNOC
export:     to AS35339 announce AS-BMG
import:     from AS35366 accept AS-ISPPRO
export:     to AS35366 announce AS-BMG
import:     from AS38955 accept AS-WORLD4YOU-IPV6
export:     to AS38955 announce AS-BMG
import:     from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V6
export:     to AS39912 announce AS-BMG
import:     from AS43061 accept AS-STELKOM-CUST
export:     to AS43061 announce AS-BMG
import:     from AS47692 accept AS-NESSUS-V6
export:     to AS47692 announce AS-BMG
import:     from AS48339 accept AS-RRZS
export:     to AS48339 announce AS-BMG
import:     from AS48362 accept AS-TKSWF6
export:     to AS48362 announce AS-BMG
import:     from AS48943 accept AS-KAPPERNET
export:     to AS48943 announce AS-BMG
import:     from AS49808 accept AS-POWERSPEED-V6
export:     to AS49808 announce AS-BMG
import:     from AS50507 accept AS-EURAC
export:     to AS50507 announce AS-BMG
import:     from AS56672 accept AS-ENERGIEAG-IPv6
export:     to AS56672 announce AS-BMG
import:     from AS62239 accept AS-BUSINESSITAT
export:     to AS62239 announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    IPv6 Route-Server Peerings at the Vienna Internet Exchange (VIX)
remarks:    ================================================================
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5403 action pref=90; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5403 action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1120 accept AS-ACOSERV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1120 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 action pref=90; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1853 action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3212 accept AS-TRIERA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3212 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3330 accept AS-PROFINET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3330 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5588 accept AS-GTS-CE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5588 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6663 accept AS-PANTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6663 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6720 accept AS-MAGWIEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6720 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8245 accept AS-VB-PEERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8245 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8387 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8400 accept AS-TELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8400 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8412 accept AS-TMA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8412 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 accept AS-TA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8591 accept AS-AMIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8591 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8596 accept AS-HOTZE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8596 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9119 accept AS-SOFTNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9119 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12401 accept AS-INIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12401 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12577 accept AS-MMC-V6-AT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12577 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12605 accept AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12605 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13064 accept AS-CNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13064 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13101 accept AS-TNG-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13101 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 accept AS-LAMBDANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15498 accept AS-CPSON2VIX6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15498 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 accept AS-LEASEWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20704 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21013 accept AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21013 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21360 accept AS-EMPIRION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21360 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 accept AS-TNIB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21385 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24864 accept AS-R-IT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24864 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24953 accept AS-24953
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24953 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24992 accept AS-DIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24992 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25255 action pref=90; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25255 action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25447 accept AS-JM-DATA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25447 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25467 accept AS-AKTON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25467 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25575 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28760 accept AS-INFOTECH-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28760 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29056 accept AS-GSTWAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29056 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29545 accept AS-IPLACE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29545 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30971 accept AS-NICAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30971 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31042 accept AS-SBB-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31042 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31543 accept AS-MYNET-AT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31543 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33890 accept AS-PXPAT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33890 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34347 accept AS-CNHAT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34347 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34594 accept AS34594
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34594 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35339 accept AS-ATNOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35339 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35366 accept AS-ISPPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35366 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38955 accept AS-WORLD4YOU-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38955 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43061 accept AS-STELKOM-CUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43061 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47692 accept AS-NESSUS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47692 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48339 accept AS-RRZS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48339 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48362 accept AS-TKSWF6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48362 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48943 accept AS-KAPPERNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48943 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49808 accept AS-POWERSPEED-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49808 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50507 accept AS-EURAC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50507 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56672 accept AS-ENERGIEAG-IPv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56672 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62239 accept AS-BUSINESSITAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62239 announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    Direct Peerings at the Vienna Internet Exchange (VIX)
remarks:    ================================================================
remarks:
remarks:    # peering: Hurricane Electric
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: Akamai Technologies
import:     from AS20940 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20940 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: Packet Clearing House (PCH)
import:     from AS42 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: Packet Clearing House Route Collector (PCH)
export:     to AS3856 announce AS-BMG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: NETPLANET GmbH
import:     from AS24953 action pref=100; accept ANY
export:     to AS24953 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24953 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24953 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV)
import:     from AS16099 action pref=100; accept ANY
export:     to AS16099 announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    Peering contact: peering@bmg.gv.at
remarks:    Abuse contact: abuse@bmg.gv.at
remarks:    ================================================================
remarks:
org:      ORG-BfG1-RIPE
admin-c:    MP2269-RIPE
tech-c:     AH194-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-BMG
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-11-12T14:04:38Z
last-modified: 2019-10-28T09:41:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BfG1-RIPE
org-name:    Bundesministerium f. Gesundheit
org-type:    LIR
address:    Radetzkystr. 2
address:    A-1030
address:    Wien
address:    AUSTRIA
phone:     +43171100644183
fax-no:     +43171344042011
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-BMG
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-BMG
abuse-c:    BA5029-RIPE
created:    2009-11-02T10:29:44Z
last-modified: 2018-06-18T09:23:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Hausner
address:    Bundesministerium fuer Gesundheit
address:    Radetzkystr. 2
address:    A-1030 WIEN
phone:     +43 1 7110064 4189
fax-no:     +43 1 7134404 1019
nic-hdl:    AH194-RIPE
created:    2002-09-11T13:18:05Z
last-modified: 2016-05-30T08:48:01Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-BMG

person:     Robert Scharinger
address:    Bundesministerium fuer Gesundheit
address:    Radetzkystr. 2
address:    A-1030 WIEN
phone:     +43 1 7110064 4183
nic-hdl:    MP2269-RIPE
mnt-by:     MNT-BMG
created:    2002-09-11T13:09:43Z
last-modified: 2018-06-18T09:15:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]