| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BMG AS34183

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34183
as-name:    BMG
descr:     AUSTRIA
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    IPv4 Upstreams
remarks:    ================================================================
remarks:
import:     from AS5403 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5403 announce AS-BMG
import:     from AS8437 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8437 announce AS-BMG
import:     from AS1853 action pref=100; accept NOT community(1853:1019, 1853:1039, 1853:1119)
export:     to AS1853 action community = {1853:1010, 1853:1013, 1853:1110}; announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    IPv6 Upstreams
remarks:    ================================================================
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5403 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5403 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 action pref=100; accept NOT community(1853:1019, 1853:1039, 1853:1119)
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1853 action community = {1853:1010, 1853:1013, 1853:1110}; announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8437 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8437 announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    Vienna Internet Exchange (VIX) Route-Server Peerings (via)
remarks:    ================================================================
remarks:
remarks:    ---> VIX Route Server IPv4
remarks:
import-via:   AS1121 from AS-VIX-RS except AS-BMG:AS-VIX-RS-DONT-PEER action pref=100; accept ANY
export-via:   AS1121 to AS-VIX-RS except AS-BMG:AS-VIX-RS-DONT-PEER announce AS-BMG
import-via:   AS1121 from AS-BMG:AS-UPSTREAMS action pref=90; accept ANY
export-via:   AS1121 to AS-BMG:AS-UPSTREAMS action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ---> VIX Route Server IPv6
remarks:
import-via:   afi ipv6.unicast AS1121 from AS-VIX-RS-V6 except AS-BMG:AS-VIX-RS-DONT-PEER-V6 action pref=100; accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS1121 to AS-VIX-RS-V6 except AS-BMG:AS-VIX-RS-DONT-PEER-V6 announce AS-BMG
import-via:   afi ipv6.unicast AS1121 from AS-BMG:AS-UPSTREAMS-V6 action pref=90; accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS1121 to AS-BMG:AS-UPSTREAMS-V6 action aspath.prepend(AS34183); announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    Direct Peerings at the Vienna Internet Exchange (VIX)
remarks:    ================================================================
remarks:
remarks:    # peering: A1 Telekom Austria AG
import:     from AS8447 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8447 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: Hurricane Electric
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: Akamai Technologies
import:     from AS20940 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20940 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: Packet Clearing House (PCH)
import:     from AS42 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: Packet Clearing House Route Collector (PCH)
export:     to AS3856 announce AS-BMG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: NETPLANET GmbH
import:     from AS24953 action pref=100; accept ANY
export:     to AS24953 announce AS-BMG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24953 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24953 announce AS-BMG
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    # peering: IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV)
import:     from AS16099 action pref=100; accept ANY
export:     to AS16099 announce AS-BMG
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    Peering contact: peering@bmg.gv.at
remarks:    Abuse contact: abuse@bmg.gv.at
remarks:    ================================================================
remarks:
org:      ORG-BfG1-RIPE
admin-c:    MP2269-RIPE
tech-c:     AH194-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-BMG
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-11-12T14:04:38Z
last-modified: 2020-06-05T08:43:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BfG1-RIPE
org-name:    Bundesministerium f. Gesundheit
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Radetzkystr. 2
address:    A-1030
address:    Wien
address:    AUSTRIA
phone:     +43171100644183
fax-no:     +43171344042011
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-BMG
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-BMG
abuse-c:    BA5029-RIPE
created:    2009-11-02T10:29:44Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Hausner
address:    Bundesministerium fuer Gesundheit
address:    Radetzkystr. 2
address:    A-1030 WIEN
phone:     +43 1 7110064 4189
fax-no:     +43 1 7134404 1019
nic-hdl:    AH194-RIPE
created:    2002-09-11T13:18:05Z
last-modified: 2016-05-30T08:48:01Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-BMG

person:     Robert Scharinger
address:    Bundesministerium fuer Gesundheit
address:    Radetzkystr. 2
address:    A-1030 WIEN
phone:     +43 1 7110064 4183
nic-hdl:    MP2269-RIPE
mnt-by:     MNT-BMG
created:    2002-09-11T13:09:43Z
last-modified: 2018-06-18T09:15:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]