| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ELK-BAWUE-AS AS34172

as-block:    AS33792 - AS34436
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34172
as-name:    ELK-BAWUE-AS
descr:     Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart
org:      ORG-EVLK1-RIPE
import:     from AS553 accept ANY
export:     to AS553 announce AS34172
import:     from AS9132 accept ANY
export:     to AS9132 announce AS34172
admin-c:    PP3419-RIPE
tech-c:     PP3419-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     RMH23-RIPE
mnt-by:     mnt-globalways
created:    2004-11-11T15:42:09Z
last-modified: 2017-11-15T09:42:34Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-GA190-RIPE

organisation:  ORG-EVLK1-RIPE
org-name:    Evangelische Landeskirche Wuerttemberg
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Stuttgart
address:    Germany
mnt-ref:    mnt-globalways
mnt-by:     mnt-globalways
created:    2004-10-27T14:47:11Z
last-modified: 2022-12-01T16:25:08Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    EVLK1-RIPE

person:     Peter Pfrommer
address:    Evangelischer Oberkirchenrat
address:    Gaensheidestr. 4
address:    D-70184 Stuttgart
address:    Germany
phone:     +49 711 2149553
fax-no:     +49 711 21499553
nic-hdl:    PP3419-RIPE
mnt-by:     MDA-Z
created:    2004-10-27T14:25:51Z
last-modified: 2004-10-27T14:25:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Richard Hartmann
address:    GERMANY
phone:     +49 89323 56 156
nic-hdl:    RMH23-RIPE
mnt-by:     MNT-RICHIH
created:    2009-03-26T20:05:29Z
last-modified: 2018-02-15T07:41:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]