| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SNAFU-LIG-AS AS34171

as-block:    AS33792 - AS34436
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34171
org:      ORG-IG14-RIPE
as-name:    SNAFU-LIG-AS
remarks:    ++++++++++++++++++++++++++++
member-of:   AS3320:AS-AUTH-ROUTEPRIO-FROM-AS13058
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    | upstreams |
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Level 3 Communications GmbH
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SNAFU
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Globalways AG
import:     from AS48918 accept ANY
export:     to AS48918 announce AS34171
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    serve-u
import:     from AS13058 accept ANY
export:     to AS13058 announce ANY
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    | peerings |
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS13058 accept ANY
export:     to AS13058 announce AS34171
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    | ecix peerings |
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    DENIC eG
import:     from AS31529 accept AS31529
export:     to AS31529 announce AS-SNAFU
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    GutCon GmbH
import:     from AS12732 accept ANY
export:     to AS12732 announce AS-INTERDOTNET
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    HanseNet Telekommunikation GmbH
import:     from AS13184 accept AS-HANSENET
export:     to AS13184 announce AS-SNAFU
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ++++++++++++++++++++++++++++
default:    to AS6805
remarks:    ++++++++++++++++++++++++++++
admin-c:    CR8208-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     HK2906-RIPE
mnt-by:     INT-MNT
created:    2004-11-11T09:15:07Z
last-modified: 2022-01-18T05:53:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IG14-RIPE
org-name:    snafu Gesellschaft fuer interaktive Netzwerke mbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Knesebeckstr. 59-61
address:    10719
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +49 30 254 30 0
fax-no:     +49 30 25430 101
admin-c:    HK6235-RIPE
mnt-ref:    INT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INT-MNT
abuse-c:    IGGA1-RIPE
created:    2004-04-17T11:08:43Z
last-modified: 2022-08-10T09:10:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christian Roehl
address:    Knesebeckstr. 59-61, 10719 Berlin, Germany
phone:     +49-30-25430-0
nic-hdl:    CR8208-RIPE
mnt-by:     INT-MNT
created:    2017-03-15T10:25:14Z
last-modified: 2017-03-15T10:25:14Z
source:     RIPE

person:     Henri KHOU
address:    Centre de Ressources Informatiques
address:    EHESS - Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales
address:    54, Boulevard Raspail, 75006 - PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 1 49 54 23 61
fax-no:     +33 1 49 54 26 85
nic-hdl:    HK2906-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20080307
created:    2008-03-07T14:12:55Z
last-modified: 2015-08-07T14:12:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]