| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EUSIP-RACK66 AS34144

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34144
as-name:    EUSIP-RACK66
org:      ORG-Eb5-RIPE
remarks:    ****** NETWORK ******
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42909 action pref=100; accept AS42909
import:     from AS47861 action pref=100; accept AS47861
export:     to AS3356 announce AS-RACK66
remarks:    to AS42909 announce NONE
export:     to AS47861 announce ANY
remarks:    ****** NETWORK ******
remarks:    ****** PEERING ******
import:     from AS2484 action pref=50; accept AS2484
import:     from AS2611 action pref=50; accept AS-BELNET
import:     from AS5463 action pref=50; accept AS-PERCEVAL
import:     from AS5580 action pref=50; accept AS-ATRATO
import:     from AS6661 action pref=50; accept AS-PTLU
import:     from AS8674 action pref=50; accept AS-NETNOD-ANYCAST
import:     from AS9002 action pref=50; accept AS-RETN
import:     from AS9031 action pref=50; accept AS-INTICONET
import:     from AS9208 action pref=50; accept AS-WIN
import:     from AS12392 action pref=50; accept AS12392
import:     from AS12493 action pref=50; accept AS12493
import:     from AS13226 action pref=50; accept AS-CYBERNET
import:     from AS16265 action pref=50; accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16276 action pref=50; accept AS-OVH
import:     from AS20940 action pref=50; accept AS-AKAMAI
import:     from AS21239 action pref=50; accept AS21239
import:     from AS23148 action pref=50; accept AS-TWW
import:     from AS28707 action pref=50; accept AS28707
import:     from AS31241 action pref=50; accept AS-ASPBE
import:     from AS31449 action pref=50; accept AS-BELCENTER
import:     from AS47377 action pref=50; accept AS-47377 AS-47377-CUSTOMERS
import:     from AS47537 action pref=50; accept AS47537
import:     from AS49964 action pref=50; accept AS-VERIXI
import:     from AS50857 action pref=50; accept AS50857
export:     to AS2484 announce AS-RACK66
export:     to AS2611 announce AS-RACK66
export:     to AS5463 announce AS-RACK66
export:     to AS5580 announce AS-RACK66
export:     to AS6661 announce AS-RACK66
export:     to AS8674 announce AS-RACK66
export:     to AS9002 announce AS-RACK66
export:     to AS9031 announce AS-RACK66
export:     to AS9208 announce AS-RACK66
export:     to AS12392 announce AS-RACK66
export:     to AS12493 announce AS-RACK66
export:     to AS13226 announce AS-RACK66
export:     to AS16265 announce AS-RACK66
export:     to AS16276 announce AS-RACK66
export:     to AS20940 announce AS-RACK66
export:     to AS21239 announce AS-RACK66
export:     to AS23148 announce AS-RACK66
export:     to AS28707 announce AS-RACK66
export:     to AS31241 announce AS-RACK66
export:     to AS31449 announce AS-RACK66
export:     to AS47377 announce AS-RACK66
export:     to AS47537 announce AS-RACK66
export:     to AS49964 announce AS-RACK66
export:     to AS50857 announce AS-RACK66
remarks:    ****** PEERING ******
admin-c:    EN418-RIPE
tech-c:     EN418-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     EUSIP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-11-04T12:33:19Z
last-modified: 2019-12-04T11:18:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Eb5-RIPE
org-name:    EUSIP bvba
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Boeregemstraat 5
address:    9840
address:    De Pinte
address:    BELGIUM
phone:     +3292337723
mnt-ref:    EUSIP-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EUSIP-MNT
admin-c:    FG1397-RIPE
admin-c:    RV4152-RIPE
tech-c:     EN418-RIPE
abuse-c:    EN418-RIPE
created:    2004-05-03T12:27:04Z
last-modified: 2021-07-02T12:13:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      EUSIP Netmasters
org:      ORG-Eb5-RIPE
address:    EUSIP bvba
address:    Boeregemstraat 5
address:    9840 De Pinte
address:    Belgium
phone:     +32 9 2334769
abuse-mailbox: abuse@eusip.com
admin-c:    FG1397-RIPE
admin-c:    RV4152-RIPE
tech-c:     FG1397-RIPE
tech-c:     RV4152-RIPE
nic-hdl:    EN418-RIPE
mnt-by:     EUSIP-MNT
created:    2004-05-01T10:52:33Z
last-modified: 2021-07-06T10:36:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]