| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.175.38 (lg) / ec2-34-204-175-38.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:af26::22cc:af26 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETORN-AS AS34123

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34123
as-name:    NETORN-AS
remarks:    Moscow, Russia
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Uplinks:
remarks:
remarks:    MSM
import:     from AS12695 action pref=200; accept ANY
export:     to AS12695 announce AS-NETORN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12695 action pref=200; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12695 announce AS-NETORN
remarks:
remarks:    Netbynet
import:     from AS12714 action pref=200; accept ANY
export:     to AS12714 announce AS-NETORN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12714 action pref=200; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12714 announce AS-NETORN
remarks:
remarks:    RASCOM
import:     from AS20764 action pref=200; accept ANY
export:     to AS20764 announce AS-NETORN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20764 action pref=200; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20764 announce AS-NETORN
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    IX:
remarks:
remarks:    DE-CIX
import:     from AS6695 action pref=240; accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-NETORN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 action pref=200; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-DECIX-V6
remarks:
remarks:    MSK-IX
import:     from AS8631 action pref=240; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-NETORN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 action pref=240; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-NETORN
remarks:
remarks:    DTEL-IX
import:     from AS31210 action pref=240; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-NETORN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 action pref=240; accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-NETORN
remarks:
remarks:    NL-IX
import:     from AS34307 action pref=240; accept ANY
export:     to AS34307 announce AS-NETORN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307 action pref=240; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34307 announce AS-NETORN
remarks:
remarks:    DATA-IX
import:     from AS50952 action pref=240; accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-NETORN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50952 action pref=240; accept AS-DATAIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50952 announce AS-NETORN
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Peers:
remarks:
import:     from AS8075 action pref=250; accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS-NETORN
import:     from AS8470 action pref=250; accept AS-MACOMNET
export:     to AS8470 announce AS-NETORN
import:     from AS15169 action pref=250; accept AS15169
export:     to AS15169 announce AS-NETORN
import:     from AS21453 action pref=250; accept AS-FLEX
export:     to AS21453 announce AS-NETORN
import:     from AS28917 action pref=250; accept AS-FIORD
export:     to AS28917 announce AS-NETORN
import:     from AS41842 action pref=250; accept AS-MEDIAL
export:     to AS41842 announce AS-NETORN
import:     from AS42632 action pref=250; accept AS-MNOGOBYTE
export:     to AS42632 announce AS-NETORN
import:     from AS46489 action pref=250; accept AS46489
export:     to AS46489 announce AS-NETORN
import:     from AS47764 action pref=250; accept AS-MAILRU
export:     to AS47764 announce AS-NETORN
import:     from AS48061 action pref=250; accept AS-M-TECH
export:     to AS48061 announce AS-NETORN
import:     from AS49813 action pref=250; accept AS-INN
export:     to AS49813 announce AS-NETORN
import:     from AS200976 action pref=250; accept AS200976
export:     to AS200976 announce AS-NETORN
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Customers:
remarks:
import:     from AS28738 action pref=300; accept AS-INTERLAN
export:     to AS28738 announce ANY
import:     from AS34139 action pref=300; accept AS-TSI
export:     to AS34139 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34139 action pref=300; accept AS-TSI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34139 announce ANY
import:     from AS35035 action pref=300; accept AS-OSTNET
export:     to AS35035 announce ANY
import:     from AS35539 action pref=300; accept AS-INFOLINK
export:     to AS35539 announce ANY
import:     from AS39462 action pref=300; accept AS39462
export:     to AS39462 announce ANY
import:     from AS42148 action pref=300; accept AS-BEIREL
export:     to AS42148 announce ANY
import:     from AS42998 action pref=300; accept AS42998
export:     to AS42998 announce ANY
import:     from AS43667 action pref=300; accept AS43667
export:     to AS43667 announce ANY
import:     from AS43826 action pref=300; accept AS-SPNETRU
export:     to AS43826 announce ANY
import:     from AS43865 action pref=300; accept AS43865
export:     to AS43865 announce ANY
import:     from AS44056 action pref=300; accept AS-TRYTEK
export:     to AS44056 announce ANY
import:     from AS47286 action pref=300; accept AS-OTSNET
export:     to AS47286 announce ANY
import:     from AS47711 action pref=300; accept AS47711
export:     to AS47711 announce ANY
import:     from AS48149 action pref=300; accept AS48149
export:     to AS48149 announce ANY
import:     from AS49348 action pref=300; accept AS49348
export:     to AS49348 announce ANY
import:     from AS49583 action pref=300; accept AS-KOMLAN
export:     to AS49583 announce ANY
import:     from AS49893 action pref=300; accept AS-BITRACE
export:     to AS49893 announce ANY
import:     from AS50553 action pref=300; accept AS50553
export:     to AS50553 announce ANY
import:     from AS51579 action pref=300; accept AS-INCOMSV
export:     to AS51579 announce ANY
import:     from AS52080 action pref=300; accept AS-IVLAN
export:     to AS52080 announce ANY
import:     from AS57368 action pref=300; accept AS57368
export:     to AS57368 announce ANY
import:     from AS57712 action pref=300; accept AS57712
export:     to AS57712 announce ANY
import:     from AS58036 action pref=300; accept AS58036
export:     to AS58036 announce ANY
import:     from AS59584 action pref=300; accept AS59584
export:     to AS59584 announce ANY
import:     from AS61380 action pref=300; accept AS61380
export:     to AS61380 announce ANY
import:     from AS62429 action pref=300; accept AS62429
export:     to AS62429 announce ANY
import:     from AS196803 action pref=300; accept AS-KOMDIV
export:     to AS196803 announce ANY
import:     from AS201088 action pref=300; accept AS-TECHSTANDART
export:     to AS201088 announce ANY
import:     from AS203051 action pref=300; accept AS203051
export:     to AS203051 announce ANY
import:     from AS49106 action pref=300; accept AS49106
export:     to AS49106 announce ANY
org:      ORG-NL73-RIPE
admin-c:    NET4-RIPE
tech-c:     NET4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETORN-MNT
created:    2004-10-28T13:36:39Z
last-modified: 2019-07-25T12:40:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NL73-RIPE
org-name:    Netorn LLC
org-type:    LIR
address:    HIBINSKIY 9
address:    129337
address:    MOSCOW
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74951119595
fax-no:     +74951119595
abuse-c:    AR13682-RIPE
admin-c:    AN2262-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NETORN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETORN-MNT
created:    2006-08-17T05:11:04Z
last-modified: 2017-08-29T16:29:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NETORN NOC
address:    9, Hibinsky proezd.
address:    Moscow, Russia, 129337
phone:     +7 495 111 9595
fax-no:     +7 495 111 9595
remarks:    trouble: Points of contact for NETORN Network Operations:
remarks:    trouble: -----------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Routing and peering issues: noc@netorn.ru
remarks:    trouble: SPAM issues: abuse@netorn.ru
remarks:    trouble: Network security issues: security@netorn.ru
remarks:    trouble: Mail issues: admin@netorn.ru
remarks:    trouble: Customer support: support@netorn.ru
remarks:    trouble: General information: info@netorn.ru
remarks:    trouble: -----------------------------------------------------------
admin-c:    AN2262-RIPE
tech-c:     AN2262-RIPE
nic-hdl:    NET4-RIPE
abuse-mailbox: abuse@netorn.ru
mnt-by:     NETORN-MNT
created:    2006-12-26T11:30:31Z
last-modified: 2015-11-12T11:42:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]