| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RUSAL-AS AS34121

as-block:    AS33792 - AS34436
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34121
as-name:    RUSAL-AS
org:      ORG-RA42-RIPE
import:     from AS12695 accept ANY
export:     to AS12695 announce AS34121
import:     from AS31261 accept ANY
export:     to AS31261 announce AS34121
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12695 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12695 announce AS34121
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31261 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31261 announce AS34121
admin-c:    RAL-RIPE
tech-c:     RAL-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RUSAL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-10-28T13:26:30Z
last-modified: 2024-01-19T10:01:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DNJ1-RIPE

organisation:  ORG-RA42-RIPE
org-name:    RUSAL Global Management BV
country:    NL
org-type:    OTHER
address:    1, Vasilisy Kozhinoy str.
address:    Moscow, 121096
address:    Russian Federation
abuse-c:    RAL-RIPE
admin-c:    RAL-RIPE
tech-c:     RAL-RIPE
mnt-ref:    RUSAL-MNT
mnt-by:     RUSAL-MNT
created:    2004-10-26T11:16:28Z
last-modified: 2023-02-03T11:33:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RUSAL HQ NOC
address:    1, Vasilisy Kozhinoy str., Moscow, 121096, Russia
admin-c:    VV769-RIPE
tech-c:     SM3080-RIPE
nic-hdl:    RAL-RIPE
mnt-by:     RUSAL-MNT
abuse-mailbox: noc@rusal.com
created:    2008-01-14T12:26:08Z
last-modified: 2019-03-08T11:46:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]