| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PLUSLINE-AS AS34093

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34093
as-name:    PLUSLINE-AS
import:     from AS39392 accept ANY
import:     from AS25512 accept ANY
import:     from AS61195 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS39392 announce AS34093
export:     to AS39392 announce AS203385
export:     to AS25512 announce AS34093
export:     to AS25512 announce AS203385
export:     to AS61195 announce AS34093
export:     to AS61195 announce AS203385
export:     to AS6939 announce AS34093
export:     to AS6939 announce AS203385
org:      ORG-SNS37-RIPE
admin-c:    SAC165-RIPE
tech-c:     STC62-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     cz-suntelnet-1-mnt
mnt-lower:   cz-suntelnet-1-mnt
created:    2004-10-21T13:07:09Z
last-modified: 2018-09-04T10:05:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SNS37-RIPE
org-name:    Libli s.r.o.
org-type:    LIR
address:    Dornych 486/47b, Trnita,
address:    617 00
address:    Brno
address:    CZECH REPUBLIC
admin-c:    SAC165-RIPE
tech-c:     STC62-RIPE
abuse-c:    AR45726-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     cz-libli-master
created:    2018-03-27T09:34:46Z
last-modified: 2019-01-18T12:35:59Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +420800807060
mnt-ref:    cz-libli-master

role:      Libli Admin Contact
address:    Dornych 486/47b, 61700 Brno, Czech Republic
admin-c:    RK10208-RIPE
admin-c:    MR23138-RIPE
nic-hdl:    SAC165-RIPE
mnt-by:     cz-libli-master
created:    2018-06-19T07:02:28Z
last-modified: 2019-01-18T12:43:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Libli Tech Contact
address:    Dornych 486/47b, 61700 Brno, Czech Republic
tech-c:     RK10208-RIPE
nic-hdl:    STC62-RIPE
mnt-by:     cz-libli-master
created:    2018-06-19T07:00:59Z
last-modified: 2019-01-18T12:44:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]