| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TCCFR-AS AS34060

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34060
as-name:    TCCFR-AS
org:      ORG-STCS2-RIPE
import:     from AS6910 accept ANY
import:     from AS12310 accept ANY
import:     from AS6663 accept ANY
import:     from AS41055 accept AS41055
import:     from AS2614 accept AS-ROEDUNET
import:     from AS34560 accept AS34560
import:     from AS58074 accept AS58074
import:     from AS60073 accept AS60073
import:     from AS60909 accept AS60909
export:     to AS6910 announce AS-TCCFR
export:     to AS12310 announce AS-TCCFR
export:     to AS6663 announce AS-TCCFR
export:     to AS41055 announce ANY
export:     to AS2614 announce AS-TCCFR
export:     to AS34560 announce ANY
export:     to AS58074 announce ANY
export:     to AS60073 announce ANY
export:     to AS60909 announce ANY
admin-c:    AC10321-RIPE
admin-c:    SC15136-RIPE
tech-c:     AC10321-RIPE
tech-c:     SC15136-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TCCFR-MNT
created:    2004-10-12T14:24:00Z
last-modified: 2018-09-04T10:05:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-STCS2-RIPE
org-name:    SC TELECOMUNICATII CFR SA
org-type:    OTHER
address:    Bucharest, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38,
address:    sector 1, Romania, RO
phone:     +40-21-3146046
abuse-c:    AR19722-RIPE
admin-c:    AC10321-RIPE
admin-c:    SC15136-RIPE
tech-c:     AC10321-RIPE
tech-c:     SC15136-RIPE
mnt-by:     TCCFR-MNT
mnt-ref:    TCCFR-MNT
created:    2004-10-07T06:48:42Z
last-modified: 2014-08-01T14:49:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adriana Ciupitu
address:    S.C. TELECOMUNICATII CFR S.A
address:    Bucharest, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38
address:    sector 1, Romania, RO
phone:     +40-722693194
nic-hdl:    AC10321-RIPE
mnt-by:     TCCFR-MNT
created:    2007-01-18T14:08:52Z
last-modified: 2009-03-02T07:42:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sorina Cornea
address:    TELECOMUNICATII CFR S.A
address:    Bucharest, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38
address:    sector 1, Romania, RO
phone:     +40727322032
nic-hdl:    SC15136-RIPE
mnt-by:     TCCFR-MNT
created:    2013-07-04T06:18:13Z
last-modified: 2013-07-04T06:18:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]