| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARTMOTION-AS AS33983

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33983
as-name:    ARTMOTION-AS
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    UPSTREAMS, PEERS and CUSTOMERS
remarks:    ------------------------------------------------------------
import:     from AS8400 accept ANY
export:     to AS8400 announce AS-33983
import:     from AS29170 accept ANY
export:     to AS29170 announce AS-33983
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-33983
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-33983
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:
export:     to AS43272 announce ANY
import:     from AS43272 accept AS43272
remarks:
export:     to AS213295 announce ANY
import:     from AS213295 accept AS213295
remarks:
export:     to AS208286 announce ANY
import:     from AS208286 accept AS208286
remarks:
export:     to AS31716 announce ANY
import:     from AS31716 accept AS31716
remarks:
export:     to AS48265 announce ANY
import:     from AS48265 accept AS48265 AS35444 AS9119 AS33924
remarks:
export:     to AS208734 announce ANY
import:     from AS208734 accept AS208734
remarks:
export:     to AS8661 announce ANY
import:     from AS8661 accept AS8661
remarks:
export:     to AS207817 announce ANY
import:     from AS207817 accept AS207817
remarks:
export:     to AS51404 announce ANY
import:     from AS51404 accept AS51404
remarks:
export:     to AS203675 announce ANY
import:     from AS203675 accept AS203675
remarks:
export:     to AS206088 announce ANY
import:     from AS206088 accept AS206088
remarks:
export:     to AS211555 announce ANY
import:     from AS211555 accept AS211555
remarks:
export:     to AS211468 announce ANY
import:     from AS211468 accept AS211468
remarks:
export:     to AS210740 announce ANY
import:     from AS210740 accept AS210740
remarks:
export:     to AS210554 announce ANY
import:     from AS210554 accept AS210554
remarks:
export:     to AS211470 announce ANY
import:     from AS211470 accept AS211470
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    | Peering issues: noc@artmotion.net |
remarks:    | Abuse and Spam issues: abuse@artmotion.net |
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:
org:      ORG-AN5-RIPE
admin-c:    FS8780-RIPE
tech-c:     NoAI1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ARTMOTION
created:    2004-09-23T08:53:30Z
last-modified: 2022-03-25T09:03:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AN5-RIPE
geoloc:     41.32795 19.8187
country:    AL
org-name:    ARTMOTION SH.P.K.
org-type:    LIR
address:    Lidhja e Pejes, Zona Industriale, 10000 Prishtine, Kosove
address:    10000
address:    PRISHTINA
address:    ALBANIA
phone:     +38338606053
abuse-c:    AAC143-RIPE
admin-c:    FS8780-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ARTMOTION
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ARTMOTION
created:    2004-09-15T07:02:09Z
last-modified: 2022-02-03T18:11:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artmotion Admin
address:    ARTMOTION SH.P.K.
address:    Lidhja e Pejes, Zona Industriale, 10000 Prishtine, Kosove
phone:     +38338606053
nic-hdl:    FS8780-RIPE
mnt-by:     MNT-ARTMOTION
created:    2011-10-07T07:29:40Z
last-modified: 2022-02-03T18:07:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     NOC of ARTMOTION SH.P.K.
address:    Lidhja e Pejes, Zona Industriale, 10000 Prishtine, Kosovo
phone:     +38338606053
mnt-by:     MNT-ARTMOTION
nic-hdl:    NoAI1-RIPE
created:    2005-03-09T21:18:38Z
last-modified: 2019-06-11T11:45:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]