| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BANAT-TELECOM-AS AS33977

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33977
as-name:    BANAT-TELECOM-AS
org:      ORG-SBSC1-RIPE
admin-c:    NIRS-RIPE
tech-c:     NIRS-RIPE
import:     from AS49774 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9050 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48161 action pref=100; accept ANY
export:     to AS49774 announce AS33977
export:     to AS9050 announce AS33977
export:     to AS48161 announce AS33977
status:     ASSIGNED
mnt-by:     BALEANU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-09-21T13:23:51Z
last-modified: 2020-11-16T17:58:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NS275-RIPE

organisation:  ORG-SBSC1-RIPE
org-name:    Banat Telecom Satelit S.R.L.
org-type:    OTHER
address:    Str. F.Griselini Bl.43 Sc.2 Ap.1-2, Moldova Noua
address:    Romania
phone:     +40-255-541066
abuse-c:    AR26268-RIPE
admin-c:    NIRS-RIPE
tech-c:     NIRS-RIPE
mnt-by:     BALEANU-MNT
mnt-ref:    BALEANU-MNT
created:    2004-09-14T17:25:02Z
last-modified: 2021-11-18T22:00:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexandru Doszlop - NetProtect Internet Resources Services
address:    Dumbravita, Timis
address:    Romania
phone:     +40723321477
fax-no:     +40372250360
nic-hdl:    NIRS-RIPE
mnt-by:     ro-netprotect-1-mnt
created:    2014-05-21T18:06:10Z
last-modified: 2017-04-04T18:35:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]