| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Epam-AS AS33973

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33973
as-name:    Epam-AS
import:     from AS6697 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21274 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6697 announce AS33973
export:     to AS21274 announce AS33973
org:      ORG-ESZ1-RIPE
admin-c:    VM7278-RIPE
tech-c:     VM7278-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2004-09-20T14:54:48Z
last-modified: 2020-07-30T10:19:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-ESZ1-RIPE
org-name:    Epam Systems FLLC
org-type:    OTHER
address:    29 Horugey str.
address:    Minsk
address:    Belrus
phone:     +375-017-210-1662
fax-no:     +375-017-210-1168
abuse-c:    AR22201-RIPE
admin-c:    LELO-RIPE
tech-c:     MIKI-RIPE
mnt-ref:    BYGIS-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2004-09-20T10:25:48Z
last-modified: 2017-10-30T14:38:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Valery Maliutsin
address:    1/1 Kuprevicha str.
address:    Minsk
address:    Republic of Belarus
phone:     +375-017-210-1662
fax-no:     +375-017-210-1668
nic-hdl:    VM7278-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2020-07-30T10:15:11Z
last-modified: 2020-07-30T10:15:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]