| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPENHOSTING AS33970

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33970
as-name:    OPENHOSTING
remarks:
remarks:    # AS33970 - This is the OH Telecom AS
remarks:    # Currently ~ 20 Gbps content transit
remarks:
remarks:
remarks:    # PEERING POLICY
remarks:
remarks:    # We no longer peer, all traffic now
remarks:    # via AS9009, 3292 and 174
remarks:    # for peering please contact
remarks:    # GlobalAXS AS9009
remarks:
remarks:    # For Colocation
remarks:    # visit http://www.icecolo.com
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    # TRANSIT (AS174) (GLOBAL)
remarks:    # COGENTCO - 2x 1000 Mbit London
remarks:
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-OHTELE
remarks:
remarks:    # TRANSIT (AS3292) (GLOBAL)
remarks:    # TDC - 1x 10GE London
remarks:
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS-OHTELE
remarks:
remarks:    # TRANSIT (AS6453) (GLOBAL)
remarks:    # TELEGLOBE - 1x 1000 Mbit London
remarks:
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-OHTELE
remarks:
remarks:    # TRANSIT (AS9009) (GLOBAL)
remarks:    # GBXS - 3x 10GE London
remarks:
import:     from AS9009 accept ANY
export:     to AS9009 announce AS-OHTELE
remarks:
remarks:    # TCUST (AS8282)
remarks:
import:     from AS8282 accept AS-FIDONET
export:     to AS8282 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    # TCUST (AS35327)
remarks:
import:     from AS35327 accept AS35327
export:     to AS35327 announce ANY
remarks:
remarks:    # TCUST (AS35591)
remarks:
import:     from AS35591 accept AS35591
export:     to AS35591 announce ANY
remarks:
remarks:    # TCUST (AS39520)
remarks:
import:     from AS39520 accept AS-ASMHOST
export:     to AS39520 announce ANY
remarks:
remarks:    # TCUST (AS39602)
remarks:
import:     from AS39602 accept AS-CRYSTAL
export:     to AS39602 announce ANY
remarks:
remarks:    # TCUST (AS41415)
remarks:
import:     from AS41415 accept AS-WEBDEMONS
export:     to AS41415 announce ANY
remarks:
remarks:    # TCUST (AS42831)
remarks:
import:     from AS42831 accept AS42831
export:     to AS42831 announce ANY
remarks:
remarks:    # GENERAL CONTACT INFORMATION
remarks:
remarks:    # http://helpdesk.openhosting.co.uk/
remarks:
remarks:
org:      ORG-GL37-RIPE
admin-c:    CB2407-RIPE
admin-c:    JB3482-RIPE
tech-c:     CB2407-RIPE
tech-c:     JB3482-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     OHT-MAINT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GLOBALAXS-MNT
created:    2004-09-20T13:19:57Z
last-modified: 2021-07-22T10:08:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GL37-RIPE
org-name:    M247 Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    1 Ball Green, Cobra Court
address:    M32 0QT
address:    Manchester
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441616151272
fax-no:     +441618655763
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GLOBALAXS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GLOBALAXS-MNT
admin-c:    CB2407-RIPE
admin-c:    JB3482-RIPE
abuse-c:    GBXS-RIPE
created:    2007-03-14T11:11:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Chris Byrd
address:    M247 Limited
        1 Ball Green
        Cobra Court
        Stretford
        Manchester
        M32 0QT
        United Kingdom
phone:     +441616151270
nic-hdl:    CB2407-RIPE
mnt-by:     OHT-MAINT
created:    2004-03-08T11:46:48Z
last-modified: 2010-10-11T15:12:32Z
source:     RIPE

person:     Jonathan Buckle
address:    M247 Ltd
        1 Ball Green
        Cobra Court
        Stretford
        Manchester
        M32 0QT
        United Kingdom
phone:     +441616151270
nic-hdl:    JB3482-RIPE
mnt-by:     OHT-MAINT
created:    2004-03-08T11:42:01Z
last-modified: 2010-10-11T15:13:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]