| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LITECOM AS33965

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33965
as-name:    LITECOM
descr:     -------------------------------------------------
descr:     Litecom AG
descr:     Entfelderstrasse 2
descr:     CH-5000 Aarau
descr:     Tel. +41-62-562-62-62
descr:     Fax. +41-62-562-62-51
descr:     ripe@litecom.ch
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * T R A N S I T *
remarks:    -------------------------------------------------
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-LITECOM
import:     from AS13030 accept ANY
export:     to AS13030 announce AS-LITECOM
import:     from AS6730 accept ANY
export:     to AS6730 announce AS-LITECOM
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * C U S T O M E R S *
remarks:    -------------------------------------------------
descr:     Full Feed Customer - AS28686 - Aveniq AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS28686 accept AS28686
export:     to AS28686 announce ANY
import:     from AS202240 accept AS202240
export:     to AS202240 announce ANY
descr:     Full Feed Customer - AS41872 - GIB-Solutions AG - IPv4
import:     from AS41872 accept AS-GIB
export:     to AS41872 announce ANY
import:     from AS8833 accept AS8833
export:     to AS8833 announce ANY
import:     from AS41715 accept AS41715
export:     to AS41715 announce ANY
descr:     Full Feed Customer - AS198433 - CKW Fiber Services AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS198433 accept AS-CFS
export:     to AS198433 announce ANY
descr:     Full Feed Customer - AS57154 - Stadtwerke Konstanz GmbH - IPv4 & IPv6
import:     from AS57154 accept AS-SWKN
export:     to AS57154 announce ANY
descr:     Full Feed Customer - AS59647- EKT AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS59647 accept AS59647
export:     to AS59647 announce ANY
descr:     Full Feed Customer - AS12342 - Competec Service AG - IPv4
import:     from AS12342 accept AS12342
export:     to AS12342 announce ANY
descr:     Full Feed Customer - AS61174 - Glattwerk AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS61174 accept AS-GLATTWERK
export:     to AS61174 announce ANY
descr:     MGMT BPG Customer- AS30862 Atos-CH-AS
import:     from AS30862 accept AS30862
export:     to AS30862 announce ANY
descr:     Full Feed Customer - AS47506 - Nexanet GmbH - IPv4 & IPv6
import:     from AS47506 accept AS-NEXANET
export:     to AS47506 announce ANY
import:     from AS25090 accept AS25090
export:     to AS25090 announce ANY
import:     from AS50262 accept AS50262
export:     to AS50262 announce ANY
import:     from AS21423 accept AS21423
export:     to AS21423 announce ANY
import:     from AS210468 accept AS210468
export:     to AS210468 announce ANY
descr:     Full Feed Customer - AS210378 - K-NET - IPv4 & IPv6
import:     from AS210378 accept AS-KNET
export:     to AS210378 announce ANY
descr:     Full Feed Customer - AS34960 - NETCETERA - IPv4 & IPv6
import:     from AS34960 accept AS34960
export:     to AS34960 announce ANY
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * S W I S S I X *
remarks:    -------------------------------------------------
descr:     SwissIX Peering - AS2686 - AT&T EMEA - IPv4 & IPv6
import:     from AS2686 action pref=150; accept AS-IGNEMEA
export:     to AS2686 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS39351 - 31173 Services AB - IPv4 & IPv6
import:     from AS39351 action pref=150; accept AS-ESAB
export:     to AS39351 announce AS-LITECOM
import:     from AS6776 action pref=150; accept ANY
export:     to AS6776 announce AS-LITECOM
import:     from AS16242 action pref=150; accept ANY
export:     to AS16242 announce AS-LITECOM
import:     from AS12399 action pref=150; accept ANY
export:     to AS12399 announce AS-LITECOM
import:     from AS31662 action pref=150; accept ANY
export:     to AS31662 announce AS-LITECOM
import:     from AS12350 action pref=150; accept ANY
export:     to AS12350 announce AS-LITECOM
import:     from AS41913 action pref=150; accept ANY
export:     to AS41913 announce AS-LITECOM
import:     from AS44706 action pref=150; accept ANY
export:     to AS44706 announce AS-LITECOM
import:     from AS20940 action pref=150; accept ANY
export:     to AS20940 announce AS-LITECOM
import:     from AS15576 action pref=150; accept ANY
export:     to AS15576 announce AS-LITECOM
import:     from AS15598 action pref=150; accept ANY
export:     to AS15598 announce AS-LITECOM
import:     from AS9044 action pref=150; accept ANY
export:     to AS9044 announce AS-LITECOM
import:     from AS24889 action pref=150; accept ANY
export:     to AS24889 announce AS-LITECOM
import:     from AS20634 action pref=150; accept ANY
export:     to AS20634 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS1836 - Green.ch - IPv4
import:     from AS1836 action pref=150; accept AS-GREEN
export:     to AS1836 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS6772 - Improware AG - IPv4
import:     from AS6772 action pref=150; accept AS-IMPNET
export:     to AS6772 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS15517 - Netstream AG - IPv4
import:     from AS15517 action pref=150; accept AS-NETSTREAM-CH
export:     to AS15517 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS9002 - Real Time Network RETN - IPv4
import:     from AS9002 action pref=150; accept AS-RETN
export:     to AS9002 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS31424 - Netrics Zuerich AG - IPv4
import:     from AS31424 action pref=150; accept AS-NEXELLENT-CUST
export:     to AS31424 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS48885 - Neocarrier Communications - IPv4
import:     from AS48885 action pref=150; accept AS-NEOCARRIER
export:     to AS48885 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS6939 - Hurricane Electric - IPv4 & IPv6
import:     from AS6939 action pref=150; accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS21232 - GGAMAUR - IPv4
import:     from AS21232 action pref=150; accept AS-GGAMAUR
export:     to AS21232 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS42476 - SwissIX Route Server - IPv4 & IPv6
import:     from AS42476 action pref=140; accept AS42476
export:     to AS42476 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS8758 - IWAY - IPv4
import:     from AS8758 action pref=150; accept AS-IWAYCH
export:     to AS8758 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS559 - SWITCH - IPv4 & IPv6
import:     from AS559 action pref=150; accept AS-SWITCH
export:     to AS559 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS20893 - SYSTEM-CLINCH - IPv4
import:     from AS20893 action pref=150; accept AS20893
export:     to AS20893 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS34288 - Kantonsschule Zug - IPv4
import:     from AS34288 action pref=150; accept AS34288
export:     to AS34288 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS43284 - IWB Industrielle Werke Basel - IPv4
import:     from AS43284 action pref=150; accept AS-IWB
export:     to AS43284 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS42760 - Abacus Research AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS42760 action pref=150; accept AS-ABACUS
export:     to AS42760 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS34554 - Antares Kommunikationstechnik AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS34554 action pref=150; accept AS-ANTANET
export:     to AS34554 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS49489 - ClearMedia AG - IPv4
import:     from AS49489 action pref=150; accept AS-CLEARMEDIA
export:     to AS49489 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS15623 - Cyberlink AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS15623 action pref=150; accept AS-CYBERLINK
export:     to AS15623 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS29097 - Hostpoint AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS29097 action pref=150; accept AS-HOSTPOINT
export:     to AS29097 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS2906 - Netflix Streaming, Inc. - IPv4
import:     from AS2906 action pref=150; accept AS2906
export:     to AS2906 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS34549 - meerfarbig GmbH & Co. KG - IPv4 & IPv6
import:     from AS34549 action pref=150; accept AS-MEER
export:     to AS34549 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS42346 - Netrics AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS42346 action pref=150; accept AS-TINEO
export:     to AS42346 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS13150 - Cato Networks - IPv4
import:     from AS13150 action pref=150; accept AS13150
export:     to AS13150 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS59891 - FSIT AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS59891 action pref=150; accept AS-FSIT
export:     to AS59891 announce AS-LITECOM
descr:     SwissIX Peering - AS8821 - WWZ Telekom AG - IPv4 & IPv6
import:     from AS8821 action pref=150; accept AS-TELEZUG
export:     to AS8821 announce AS-LITECOM
org:      ORG-AEA1-RIPE
admin-c:    LCM1-RIPE
tech-c:     LCM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LITECOM-MNT
mnt-by:     ROFA-MNT
created:    2004-09-17T12:07:29Z
last-modified: 2022-07-22T08:52:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AEA1-RIPE
org-name:    LITECOM AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Entfelderstrasse 2
address:    CH-5000
address:    Aarau
address:    SWITZERLAND
geoloc:     47.38880 8.04839
phone:     +41 62 562 62 62
fax-no:     +41 62 562 62 51
admin-c:    ROFA1-RIPE
admin-c:    AB41269-RIPE
abuse-c:    LCM1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LITECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LITECOM-MNT
created:    2004-04-17T11:01:44Z
last-modified: 2020-12-16T13:41:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Litecom Network Operations
address:    Entfelderstrasse 2
address:    CH-5001 Aarau
admin-c:    ROFA1-RIPE
admin-c:    AB41779-RIPE
admin-c:    AB41269-RIPE
nic-hdl:    LCM1-RIPE
tech-c:     ROFA1-RIPE
tech-c:     AB41779-RIPE
admin-c:    ROFA1-RIPE
tech-c:     AB41269-RIPE
abuse-mailbox: abuse@litecom.ch
mnt-by:     LITECOM-MNT
created:    2009-09-21T13:00:21Z
last-modified: 2022-04-27T08:36:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]