| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FORWEB AS33951

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33951
as-name:    FORWEB
descr:     Local internet provider city Lodz in Poland
import:     from AS20960 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20960 announce AS33951
import:     from AS43435 action pref=200; accept ANY
export:     to AS43435 announce AS33951
org:      ORG-FA315-RIPE
admin-c:    Fiaa1-RIPE
tech-c:     TP1292-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     TP1292-RIPE
mnt-by:     FORWEB-MNT
mnt-by:     AS33951-MNT
created:    2004-09-14T15:55:48Z
last-modified: 2018-09-04T10:04:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FA315-RIPE
org-name:    "FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski
org-type:    LIR
address:    Lagiewnicka 54/56
address:    91-463
address:    Lodz
address:    POLAND
phone:     +48780280700
fax-no:     +482965500
abuse-c:    AR16399-RIPE
admin-c:    PB33951-RIPE
admin-c:    TP1292-RIPE
mnt-ref:    FORWEB-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FORWEB-MNT
created:    2009-03-13T09:50:09Z
last-modified: 2019-04-25T12:06:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      FORWEB ip address and domain administration
address:    Forweb
address:    Lagiewnicka street
address:    no 54/56
address:    91-463 Lodz
address:    Poland
address:    http://www.4web.pl
remarks:    trouble:   -----------------------------------------------
remarks:    trouble:   spam or abuse reports: mailto:abuse@4web.pl
remarks:    trouble:   -----------------------------------------------
admin-c:    TP1292-RIPE
tech-c:     MK5800-RIPE
nic-hdl:    Fiaa1-RIPE
mnt-by:     FORWEB-MNT
created:    2005-03-25T15:18:34Z
last-modified: 2008-02-24T11:32:14Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@4web.pl

person:     Tomasz Pawlowski
address:    FORWEB
address:    91-463 Lodz
address:    Lagiewnicka street
address:    no 54/56
address:    Poland
phone:     +48422351000
fax-no:     +48422351001
nic-hdl:    TP1292-RIPE
mnt-by:     FORWEB-MNT
created:    2004-09-09T08:28:07Z
last-modified: 2008-08-28T14:18:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]