| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EVERYWAN-AS AS33932

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33932
as-name:    EVERYWAN-AS
descr:     everyWAN
descr:     Minorisa de Sistemas Informaticos y de Gestion, S.L.
remarks:    ---- ----
remarks:    ---- Upstream providers
remarks:    ---- ----
remarks:    <$> Lumen
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-33932-TRANSIT
remarks:    <$> Cogent Communications
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-33932-TRANSIT
remarks:    <$> Telia Carrier
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-33932-TRANSIT
remarks:    <$> GTT
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-33932-TRANSIT
remarks:    <$> ReTN
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-33932-TRANSIT
remarks:    <$> TATA Communications
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-33932-TRANSIT
remarks:    ---- Transit customers
remarks:    ---- ----
import:     from AS33932 accept AS-33932-TRANSIT
mp-import:   afi ipv6 from AS33932 accept AS-33932-TRANSIT
org:      ORG-MdSI1-RIPE
admin-c:    EN5403-RIPE
remarks:    ---- ----
remarks:    AS33932 is matching RPKI validation state and reject invalid prefixes from everybody.
remarks:    Our Looking Glass at https://lg.everywan.com/ marks validation state for all prefixes.
remarks:    Review your registered ROAs to reduce number of invalid prefixes.
remarks:    ---- ----
tech-c:     EN5403-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MINORISA-MNT
created:    2004-09-09T07:50:30Z
last-modified: 2021-02-14T22:42:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MdSI1-RIPE
org-name:    Minorisa de Sistemas Informaticos y de Gestion, S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Pica d Estats - 77-95
address:    08272
address:    Barcelona
address:    SPAIN
phone:     +34938748686
fax-no:     +34938740859
abuse-c:    AR14964-RIPE
mnt-ref:    MINORISA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    EN5403-RIPE
tech-c:     EN5403-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MINORISA-MNT
created:    2004-05-13T12:47:18Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      everyWAN NOC
address:    PICA D'ESTATS, 77-95, Sant Fruitos de Bages 08272
nic-hdl:    EN5403-RIPE
mnt-by:     adm-minorisa
mnt-by:     MINORISA-MNT
created:    2019-04-17T06:12:50Z
last-modified: 2019-04-17T06:12:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]