| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.51.69 (lg) / ec2-18-232-51-69.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:3345::12e8:3345 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TNF-AS AS33915

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33915
as-name:    TNF-AS
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------+
remarks:    TRANSIT
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------+
remarks:    Cogent/PSI SARA IPv4 Transit
remarks:
export:     to AS174 149.11.80.1
        action aspath.prepend(AS33915,AS33915);
        announce AS-TNF
import:     from AS174 149.11.80.1 action pref=100; accept any
remarks:
remarks:    Cogent/PSI SARA IPv6 Transit
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 2001:978:2:7f::1
        action aspath.prepend(AS33915);
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=200;
        accept any
remarks:
remarks:    Vodafone GlobalNet TC1 IPv4 Transit
remarks:
export:     to AS1273 208.173.209.89
        action aspath.prepend(AS33915);
        announce AS-TNF
import:     from AS1273 208.173.209.89 action pref=125; accept any
remarks:
remarks:    Vodafone GlobalNet TC1 IPv6 Transit
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1273 2001:5002:200:10::1
        action aspath.prepend(AS33915);
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1273 action pref=200;
        accept any
remarks:
remarks:    Vodafone GlobalNet TC2 IPv4 Transit
remarks:
export:     to AS1273 208.173.209.97
        action aspath.prepend(AS33915);
        announce AS-TNF
import:     from AS1273 208.173.209.97 action pref=125; accept any
remarks:
remarks:    Vodafone GlobalNet TC2 IPv6 Transit
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1273 2001:5002:300:4::1
        action aspath.prepend(AS33915);
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1273 action pref=200;
        accept any
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
remarks:    PRIVATE PEERING
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
remarks:
export:     to AS12315 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS12315 accept AS-TOWNQSP
export:     to AS48869 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS48869 accept AS48869
export:     to AS15480 announce any
import:     from AS15480 accept AS15480
export:     to AS50266 announce any
import:     from AS50266 accept AS-WIERICKE
export:     to AS51062 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS51062 accept AS51062
export:     to AS199937 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS199937 accept AS199937
export:     to AS201644 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS201644 accept AS201644
export:     to AS60719 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS60719 accept AS60719
remarks:
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
remarks:    PUBLIC PEERING
remarks:    Peering requests can be send to
remarks:
remarks:    espeering.nl@vodafone.com
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
remarks:    AMS-IX
remarks:
remarks:    AMS-IX Route Servers
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
remarks:
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777 }; announce AS-TNF
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
remarks:
remarks:    AMS-IX IPv4 Peerings
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
remarks:
import:     from AS1103 80.249.208.50
        action pref=150; accept AS-SURFNET
export:     to AS1103 80.249.208.50 announce AS-TNF
import:     from AS1103 80.249.208.34
        action pref=150; accept AS-SURFNET
export:     to AS1103 80.249.208.34 announce AS-TNF
import:     from AS1126 80.249.208.252
        action pref=150; accept AS-SARA
export:     to AS1126 80.249.208.252 announce AS-TNF
import:     from AS1200 80.249.208.1
        action pref=150; accept AS1200
export:     to AS1200 80.249.208.1 announce AS-TNF
import:     from AS1200 80.249.209.1
        action pref=150; accept AS1200
export:     to AS1200 80.249.209.1 announce AS-TNF
import:     from AS1836 80.249.208.192
        action pref=150; accept AS-TICCH
export:     to AS1836 80.249.208.192 announce AS-TNF
import:     from AS2119 80.249.209.192
        action pref=150; accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 80.249.209.192 announce AS-TNF
import:     from AS2603 80.249.209.203
        action pref=150; accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 80.249.209.203 announce AS-TNF
import:     from AS2686 80.249.208.194
        action pref=150; accept AS-IGNEMEA
export:     to AS2686 80.249.208.194 announce AS-TNF
import:     from AS2686 80.249.208.37
        action pref=150; accept AS-IGNEMEA
export:     to AS2686 80.249.208.37 announce AS-TNF
import:     from AS3216 80.249.209.153
        action pref=150; accept AS-SOVAM
export:     to AS3216 80.249.209.153 announce AS-TNF
import:     from AS3262 80.249.208.120
        action pref=150; accept AS-SARENET
export:     to AS3262 80.249.208.120 announce AS-TNF
import:     from AS3267 80.249.209.75
        action pref=150; accept AS-RUNNET
export:     to AS3267 80.249.209.75 announce AS-TNF
import:     from AS4589 80.249.208.38
        action pref=150; accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 80.249.208.38 announce AS-TNF
import:     from AS5390 80.249.208.70
        action pref=150; accept AS-EURONETNL
export:     to AS5390 80.249.208.70 announce AS-TNF
import:     from AS5390 80.249.208.55
        action pref=150; accept AS-EURONETNL
export:     to AS5390 80.249.208.55 announce AS-TNF
import:     from AS5410 80.249.208.65
        action pref=150; accept AS-T-ONLINEFRANCE
export:     to AS5410 80.249.208.65 announce AS-TNF
import:     from AS5462 80.249.208.83
        action pref=150; accept AS-CABLEINET
export:     to AS5462 80.249.208.83 announce AS-TNF
import:     from AS5524 80.249.209.104
        action pref=150; accept AS-BREEDBANDARNHEM
export:     to AS5524 80.249.209.104 announce AS-TNF
import:     from AS5577 80.249.209.240
        action pref=150; accept AS-ROOT
export:     to AS5577 80.249.209.240 announce AS-TNF
import:     from AS5580 80.249.208.229
        action pref=150; accept AS-ATRATO
export:     to AS5580 80.249.208.229 announce AS-TNF
import:     from AS5580 80.249.209.229
        action pref=150; accept AS-ATRATO
export:     to AS5580 80.249.209.229 announce AS-TNF
import:     from AS5588 80.249.209.185
        action pref=150; accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 80.249.209.185 announce AS-TNF
import:     from AS6327 80.249.208.148
        action pref=150; accept AS-BIGPIPE
export:     to AS6327 80.249.208.148 announce AS-TNF
import:     from AS6667 80.249.208.127
        action pref=150; accept AS-EUNETIP
export:     to AS6667 80.249.208.127 announce AS-TNF
import:     from AS6730 80.249.208.116
        action pref=150; accept AS-GLOBAL
export:     to AS6730 80.249.208.116 announce AS-TNF
import:     from AS6774 80.249.208.87
        action pref=150; accept AS-BELBONEMEMBERS
export:     to AS6774 80.249.208.87 announce AS-TNF
import:     from AS6805 80.249.208.91
        action pref=150; accept AS-TDDE
export:     to AS6805 80.249.208.91 announce AS-TNF
import:     from AS6805 80.249.208.199
        action pref=150; accept AS-TDDE
export:     to AS6805 80.249.208.199 announce AS-TNF
import:     from AS6939 80.249.209.150
        action pref=150; accept AS6939
export:     to AS6939 80.249.209.150 announce AS-TNF
import:     from AS8075 80.249.209.20
        action pref=150; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 80.249.209.20 announce AS-TNF
import:     from AS8075 80.249.209.21
        action pref=150; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 80.249.209.21 announce AS-TNF
import:     from AS8365 80.249.209.217
        action pref=150; accept AS-MANDA
export:     to AS8365 80.249.209.217 announce AS-TNF
import:     from AS8426 80.249.208.82
        action pref=150; accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 80.249.208.82 announce AS-TNF
import:     from AS8426 80.249.209.228
        action pref=150; accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 80.249.209.228 announce AS-TNF
import:     from AS8447 80.249.209.207
        action pref=150; accept AS8447
export:     to AS8447 80.249.209.207 announce AS-TNF
import:     from AS8560 80.249.208.220
        action pref=150; accept AS-1AND1
export:     to AS8560 80.249.208.220 announce AS-TNF
import:     from AS8586 80.249.208.132
        action pref=150; accept AS-REDNET
export:     to AS8586 80.249.208.132 announce AS-TNF
import:     from AS8608 80.249.208.90
        action pref=150; accept AS-QINIP
export:     to AS8608 80.249.208.90 announce AS-TNF
import:     from AS8608 80.249.209.90
        action pref=150; accept AS-QINIP
export:     to AS8608 80.249.209.90 announce AS-TNF
import:     from AS8657 80.249.208.217
        action pref=150; accept AS-CPRM
export:     to AS8657 80.249.208.217 announce AS-TNF
import:     from AS8708 80.249.208.51
        action pref=150; accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 80.249.208.51 announce AS-TNF
import:     from AS8918 80.249.208.58
        action pref=150; accept AS-CARRIERONE
export:     to AS8918 80.249.208.58 announce AS-TNF
import:     from AS8966 80.249.209.89
        action pref=150; accept AS-EMIX
export:     to AS8966 80.249.209.89 announce AS-TNF
import:     from AS9002 80.249.209.216
        action pref=150; accept AS-RETN
export:     to AS9002 80.249.209.216 announce AS-TNF
import:     from AS9031 80.249.208.180
        action pref=150; accept AS-EDPNET
export:     to AS9031 80.249.208.180 announce AS-TNF
import:     from AS9150 80.249.209.179
        action pref=150; accept AS-InterConnect
export:     to AS9150 80.249.209.179 announce AS-TNF
import:     from AS9150 80.249.208.139
        action pref=150; accept AS-InterConnect
export:     to AS9150 80.249.208.139 announce AS-TNF
import:     from AS9505 80.249.209.78
        action pref=150; accept AS-TWIG
export:     to AS9505 80.249.209.78 announce AS-TNF
import:     from AS10310 195.69.145.110
        action pref=150; accept AS-YAHOOEU
export:     to AS10310 195.69.145.110 announce AS-TNF
import:     from AS10310 80.249.209.110
        action pref=150; accept AS-YAHOOEU
export:     to AS10310 80.249.209.110 announce AS-TNF
import:     from AS12399 80.249.209.99
        action pref=150; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 80.249.209.99 announce AS-TNF
import:     from AS12414 80.249.209.165
        action pref=150; accept AS-SOLCON
export:     to AS12414 80.249.209.165 announce AS-TNF
import:     from AS12414 80.249.208.165
        action pref=150; accept AS-SOLCON
export:     to AS12414 80.249.208.165 announce AS-TNF
import:     from AS12552 80.249.209.235
        action pref=150; accept AS-IPO
export:     to AS12552 80.249.209.235 announce AS-TNF
import:     from AS12713 80.249.208.179
        action pref=150; accept AS-OTEGLOBE
export:     to AS12713 80.249.208.179 announce AS-TNF
import:     from AS12859 80.249.208.35
        action pref=150; accept AS-BIT
export:     to AS12859 80.249.208.35 announce AS-TNF
import:     from AS12859 80.249.208.200
        action pref=150; accept AS-BIT
export:     to AS12859 80.249.208.200 announce AS-TNF
import:     from AS12871 80.249.208.32
        action pref=150; accept AS-CONCEPTS
export:     to AS12871 80.249.208.32 announce AS-TNF
import:     from AS12871 80.249.208.64
        action pref=150; accept AS12871
export:     to AS12871 80.249.208.64 announce AS-TNF
import:     from AS12989 80.249.209.70
        action pref=150; accept AS-HIGHWINDS
export:     to AS12989 80.249.209.70 announce AS-TNF
import:     from AS12989 80.249.208.94
        action pref=150; accept AS-HIGHWINDS
export:     to AS12989 80.249.208.94 announce AS-TNF
import:     from AS13030 80.249.208.210
        action pref=150; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 80.249.208.210 announce AS-TNF
import:     from AS13030 80.249.210.210
        action pref=150; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 80.249.210.210 announce AS-TNF
import:     from AS13127 80.249.208.211
        action pref=150; accept AS-VERSATEL
export:     to AS13127 80.249.208.211 announce AS-TNF
import:     from AS13127 80.249.208.47
        action pref=150; accept AS-VERSATEL
export:     to AS13127 80.249.208.47 announce AS-TNF
import:     from AS13193 80.249.209.198
        action pref=150; accept AS-NERIM
export:     to AS13193 80.249.209.198 announce AS-TNF
import:     from AS13285 80.249.209.34
        action pref=150; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 80.249.209.34 announce AS-TNF
import:     from AS13768 80.249.209.209
        action pref=150; accept as-peeronecust
export:     to AS13768 80.249.209.209 announce AS-TNF
import:     from AS15290 80.249.209.122
        action pref=150; accept AS-ALLSTREAM
export:     to AS15290 80.249.209.122 announce AS-TNF
import:     from AS15435 80.249.208.149
        action pref=150; accept AS-KABELFOON
export:     to AS15435 80.249.208.149 announce AS-TNF
import:     from AS15435 80.249.209.173
        action pref=150; accept AS-KABELFOON
export:     to AS15435 80.249.209.173 announce AS-TNF
import:     from AS15542 80.249.209.125
        action pref=150; accept AS-ZEELANDNET
export:     to AS15542 80.249.209.125 announce AS-TNF
import:     from AS15542 80.249.209.43
        action pref=150; accept AS-ZEELANDNET
export:     to AS15542 80.249.209.43 announce AS-TNF
import:     from AS15557 80.249.209.147
        action pref=150; accept AS-LDCOMNET
export:     to AS15557 80.249.209.147 announce AS-TNF
import:     from AS15600 80.249.208.128
        action pref=150; accept AS-LAN
export:     to AS15600 80.249.208.128 announce AS-TNF
import:     from AS15830 80.249.208.113
        action pref=150; accept AS-GLOBIX
export:     to AS15830 80.249.208.113 announce AS-TNF
import:     from AS15879 80.249.209.67
        action pref=150; accept AS-IS
export:     to AS15879 80.249.209.67 announce AS-TNF
import:     from AS15879 80.249.208.167
        action pref=150; accept AS-IS
export:     to AS15879 80.249.208.167 announce AS-TNF
import:     from AS16150 80.249.209.52
        action pref=150; accept AS-CUSTOMERS
export:     to AS16150 80.249.209.52 announce AS-TNF
import:     from AS16243 80.249.208.245
        action pref=150; accept AS-VIRTU
export:     to AS16243 80.249.208.245 announce AS-TNF
import:     from AS16243 80.249.209.222
        action pref=150; accept AS-VIRTU
export:     to AS16243 80.249.209.222 announce AS-TNF
import:     from AS16276 80.249.209.231
        action pref=150; accept AS-OVH
export:     to AS16276 80.249.209.231 announce AS-TNF
import:     from AS16276 80.249.209.245
        action pref=150; accept AS-OVH
export:     to AS16276 80.249.209.245 announce AS-TNF
import:     from AS16298 80.249.208.183
        action pref=150; accept AS-INTERBOX
export:     to AS16298 80.249.208.183 announce AS-TNF
import:     from AS19151 80.249.209.58
        action pref=150; accept AS-WVFIBER
export:     to AS19151 80.249.209.58 announce AS-TNF
import:     from AS20504 80.249.209.225
        action pref=150; accept AS20504
export:     to AS20504 80.249.209.225 announce AS-TNF
import:     from AS20504 80.249.208.186
        action pref=150; accept AS-RTL
export:     to AS20504 80.249.208.186 announce AS-TNF
import:     from AS20562 80.249.208.189
        action pref=150; accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 80.249.208.189 announce AS-TNF
import:     from AS20562 195.69.144.189
        action pref=150; accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 195.69.144.189 announce AS-TNF
import:     from AS20857 80.249.208.244
        action pref=150; accept AS-TRANSIP
export:     to AS20857 80.249.208.244 announce AS-TNF
import:     from AS20932 80.249.208.234
        action pref=150; accept AS-IP-MAN
export:     to AS20932 80.249.208.234 announce AS-TNF
import:     from AS20940 80.249.208.168
        action pref=150; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 80.249.208.168 announce AS-TNF
import:     from AS20940 80.249.209.208
        action pref=150; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 80.249.209.208 announce AS-TNF
import:     from AS20953 80.249.208.203
        action pref=150; accept AS-INFO
export:     to AS20953 80.249.208.203 announce AS-TNF
import:     from AS21478 80.249.208.216
        action pref=150; accept AS-PLEX
export:     to AS21478 80.249.208.216 announce AS-TNF
import:     from AS22822 80.249.209.133
        action pref=150; accept AS-LLNW
export:     to AS22822 80.249.209.133 announce AS-TNF
import:     from AS23148 80.249.209.48
        action pref=150; accept AS-TWW
export:     to AS23148 80.249.209.48 announce AS-TNF
import:     from AS24586 80.249.209.41
        action pref=150; accept AS24586
export:     to AS24586 80.249.209.41 announce AS-TNF
import:     from AS24642 80.249.208.248
        action pref=150; accept AS-CAVEO
export:     to AS24642 80.249.208.248 announce AS-TNF
import:     from AS24730 80.249.208.79
        action pref=150; accept AS-NETHOLDING
export:     to AS24730 80.249.208.79 announce AS-TNF
import:     from AS25074 80.249.208.155
        action pref=150; accept AS-INETBONE
export:     to AS25074 80.249.208.155 announce AS-TNF
import:     from AS25151 80.249.209.155
        action pref=150; accept AS-CYSO
export:     to AS25151 80.249.209.155 announce AS-TNF
import:     from AS25182 80.249.208.243
        action pref=150; accept AS-PUBLIEKEOMROEP
export:     to AS25182 80.249.208.243 announce AS-TNF
import:     from AS25182 80.249.209.86
        action pref=150; accept AS-PUBLIEKEOMROEP
export:     to AS25182 80.249.209.86 announce AS-TNF
import:     from AS28685 80.249.208.133
        action pref=150; accept AS-ROUTIT
export:     to AS28685 80.249.208.133 announce AS-TNF
import:     from AS29017 80.249.209.84
        action pref=150; accept AS-GYRON
export:     to AS29017 80.249.209.84 announce AS-TNF
import:     from AS29204 80.249.209.158
        action pref=150; accept AS-B3G
export:     to AS29204 80.249.209.158 announce AS-TNF
import:     from AS29208 80.249.208.172
        action pref=150; accept as-dialtelecom
export:     to AS29208 80.249.208.172 announce AS-TNF
import:     from AS29263 80.249.208.129
        action pref=150; accept AS29263
export:     to AS29263 80.249.208.129 announce AS-TNF
import:     from AS29263 80.249.209.172
        action pref=150; accept AS29263
export:     to AS29263 80.249.209.172 announce AS-TNF
import:     from AS29396 80.249.208.154
        action pref=150; accept AS-UNET
export:     to AS29396 80.249.208.154 announce AS-TNF
import:     from AS29396 80.249.209.166
        action pref=150; accept AS-UNET
export:     to AS29396 80.249.209.166 announce AS-TNF
import:     from AS29438 80.249.209.199
        action pref=150; accept AS29438
export:     to AS29438 80.249.209.199 announce AS-TNF
import:     from AS30132 80.249.208.111
        action pref=150; accept AS30132:AS-SET
export:     to AS30132 80.249.208.111 announce AS-TNF
import:     from AS30132 80.249.208.140
        action pref=150; accept AS3557
export:     to AS30132 80.249.208.140 announce AS-TNF
import:     from AS30781 80.249.209.239
        action pref=150; accept AS-JAGUAR
export:     to AS30781 80.249.209.239 announce AS-TNF
import:     from AS31216 80.249.209.124
        action pref=150; accept AS-BSOCOM
export:     to AS31216 80.249.209.124 announce AS-TNF
import:     from AS31508 80.249.208.231
        action pref=150; accept AS-GLOBALEUROPE
export:     to AS31508 80.249.208.231 announce AS-TNF
import:     from AS31661 80.249.209.87
        action pref=150; accept AS-COMX
export:     to AS31661 80.249.209.87 announce AS-TNF
import:     from AS33891 80.249.209.128
        action pref=150; accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 80.249.209.128 announce AS-TNF
import:     from AS33926 80.249.209.103
        action pref=150; accept AS-CLANSERVER4U
export:     to AS33926 80.249.209.103 announce AS-TNF
import:     from AS34106 80.249.208.156
        action pref=150; accept AS-TELEGRAAF
export:     to AS34106 80.249.208.156 announce AS-TNF
import:     from AS34106 80.249.209.156
        action pref=150; accept AS-TELEGRAAF
export:     to AS34106 80.249.209.156 announce AS-TNF
import:     from AS34215 80.249.209.40
        action pref=150; accept AS-ATINET
export:     to AS34215 80.249.209.40 announce AS-TNF
import:     from AS34305 80.249.209.174
        action pref=150; accept AS-BASEIP
export:     to AS34305 80.249.209.174 announce AS-TNF
import:     from AS34968 80.249.209.81
        action pref=150; accept AS-IUNXI
export:     to AS34968 80.249.209.81 announce AS-TNF
import:     from AS38915 80.249.209.205
        action pref=150; accept AS-HEERLEN
export:     to AS38915 80.249.209.205 announce AS-TNF
import:     from AS39309 80.249.209.65
        action pref=150; accept AS-EDUTEL
export:     to AS39309 80.249.209.65 announce AS-TNF
import:     from AS39326 80.249.209.107
        action pref=150; accept AS-GOSCOMB
export:     to AS39326 80.249.209.107 announce AS-TNF
import:     from AS39591 80.249.208.152
        action pref=150; accept AS-GLOBAL-E
export:     to AS39591 80.249.208.152 announce AS-TNF
import:     from AS39647 80.249.209.72
        action pref=150; accept AS-REDHOSTING
export:     to AS39647 80.249.209.72 announce AS-TNF
import:     from AS41552 80.249.209.112
        action pref=150; accept AS-ECG
export:     to AS41552 80.249.209.112 announce AS-TNF
import:     from AS42708 80.249.209.25
        action pref=150; accept AS-PORTLANE
export:     to AS42708 80.249.209.25 announce AS-TNF
import:     from AS43350 80.249.208.228
        action pref=150; accept AS-NFORCE
export:     to AS43350 80.249.208.228 announce AS-TNF
import:     from AS43350 80.249.210.175
        action pref=150; accept AS43350
export:     to AS43350 80.249.210.175 announce AS-TNF
import:     from AS44654 80.249.208.176
        action pref=150; accept AS-MNS
export:     to AS44654 80.249.208.176 announce AS-TNF
import:     from AS44788 80.249.209.151
        action pref=150; accept AS44788
export:     to AS44788 80.249.209.151 announce AS-TNF
import:     from AS47195 80.249.208.92
        action pref=150; accept AS-GAMEFORGE
export:     to AS47195 80.249.208.92 announce AS-TNF
import:     from AS47344 80.249.208.101
        action pref=150; accept AS47344
export:     to AS47344 80.249.208.101 announce AS-TNF
import:     from AS47869 80.249.209.202
        action pref=150; accept AS-NETROUTING
export:     to AS47869 80.249.209.202 announce AS-TNF
import:     from AS48173 80.249.209.39
        action pref=150; accept AS-UNBELIEVABLE
export:     to AS48173 80.249.209.39 announce AS-TNF
import:     from AS49544 80.249.208.162
        action pref=150; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 80.249.208.162 announce AS-TNF
import:     from AS16509 80.249.210.100
        action pref=150; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 80.249.210.100 announce AS-TNF
import:     from AS3265 80.249.208.166
        action pref=150; accept AS-ACCESSFORALL
export:     to AS3265 80.249.208.166 announce AS-TNF
import:     from AS3265 80.249.208.48
        action pref=150; accept AS-ACCESSFORALL
export:     to AS3265 80.249.208.48  announce AS-TNF
import:     from AS9009 80.249.208.63
        action pref=150; accept AS-GBXS
export:     to AS9009 80.249.208.63 announce AS-TNF
import:     from AS5615 80.249.208.78
        action pref=150; accept AS-TELFORT
export:     to AS5615 80.249.208.78 announce AS-TNF
import:     from AS5615 80.249.208.115
        action pref=150; accept AS-TELFORT
export:     to AS5615 80.249.208.115 announce AS-TNF
import:     from AS6661 80.249.208.60
        action pref=150; accept AS-PTLU
export:     to AS6661 80.249.208.60 announce AS-TNF
import:     from AS29119 80.249.211.91
        action pref=150; accept AS-SERVIHOSTING
export:     to AS29119 80.249.211.91 announce AS-TNF
import:     from AS16509 80.249.210.217
        action pref=150; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 80.249.210.217 announce AS-TNF
import:     from AS15133 80.249.209.162
        action pref=150; accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 80.249.209.162 announce AS-TNF
import:     from AS46489 80.249.211.27
        action pref=150; accept AS-JUSTINTV
export:     to AS46489 80.249.211.27 announce AS-TNF
import:     from AS36944 80.249.210.204
        action pref=150; accept AS-TERTIARY
export:     to AS36944 80.249.210.204 announce AS-TNF
import:     from AS36408 80.249.208.191
        action pref=150; accept AS36408
export:     to AS36408 80.249.208.191 announce AS-TNF
import:     from AS36408 80.249.208.106
        action pref=150; accept AS36408
export:     to AS36408 80.249.208.106 announce AS-TNF
import:     from AS32934 80.249.209.115
        action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.249.209.115 announce AS-TNF
import:     from AS32934 80.249.209.164
        action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.249.209.164 announce AS-TNF
import:     from AS44953 80.249.211.121
        action pref=150; accept AS-ISICONNEXION
export:     to AS44953 80.249.211.121 announce AS-TNF
import:     from AS44953 80.249.209.30
        action pref=150; accept AS-ISICONNEXION
export:     to AS44953 80.249.209.30 announce AS-TNF
import:     from AS44444 80.249.211.69
        action pref=150; accept AS-WHS-EU
export:     to AS44444 80.249.211.69 announce AS-TNF
import:     from AS25160 80.249.210.85
        action pref=150; accept AS-VORBOSS
export:     to AS25160 80.249.210.85 announce AS-TNF
import:     from AS25061 80.249.211.134
        action pref=150; accept AS-ANLX
export:     to AS25061 80.249.211.134 announce AS-TNF
import:     from AS24875 80.249.208.126
        action pref=150; accept AS-ISPSERVICES
export:     to AS24875 80.249.208.126 announce AS-TNF
import:     from AS24875 80.249.210.182
        action pref=150; accept AS-ISPSERVICES
export:     to AS24875 80.249.210.182 announce AS-TNF
import:     from AS48283 80.249.210.151
        action pref=150; accept AS48283
export:     to AS48283 80.249.210.151 announce AS-TNF
import:     from AS34868 80.249.210.139
        action pref=150; accept AS-ANYCAST
export:     to AS34868 80.249.210.139 announce AS-TNF
import:     from AS18705 80.249.209.234
        action pref=150; accept AS-BLACKBERRY
export:     to AS18705 80.249.209.234 announce AS-TNF
import:     from AS43531 80.249.208.131
        action pref=150; accept AS-IXREACH
export:     to AS43531 80.249.208.131 announce AS-TNF
import:     from AS59605 80.249.210.78
        action pref=150; accept AS59605
export:     to AS59605 80.249.210.78 announce AS-TNF
import:     from AS34762 80.249.210.149
        action pref=150; accept AS-COMBELL
export:     to AS34762 80.249.210.149 announce AS-TNF
import:     from AS43437 80.249.208.206
        action pref=150; accept AS43437
export:     to AS43437 80.249.208.206 announce AS-TNF
import:     from AS199524 80.249.210.150
        action pref=150; accept AS-WGI
export:     to AS199524 80.249.210.150 announce AS-TNF
import:     from AS199524 80.249.210.152
        action pref=150; accept AS-WGI
export:     to AS199524 80.249.210.152 announce AS-TNF
import:     from AS51752 80.249.210.105
        action pref=150; accept AS-WACHTTOREN
export:     to AS51752 80.249.210.105 announce AS-TNF
import:     from AS2906 80.249.210.250
        action pref=150; accept as-nflx
export:     to AS2906 80.249.210.250 announce AS-TNF
import:     from AS2906 80.249.211.250
        action pref=150; accept as-nflx
export:     to AS2906 80.249.211.250 announce AS-TNF
import:     from AS57928 80.249.210.244
        action pref=150; accept AS57928
export:     to AS57928 80.249.210.244 announce AS-TNF
import:     from AS43996 80.249.210.198
        action pref=150; accept AS-BOOKING
export:     to AS43996 80.249.210.198 announce AS-TNF
import:     from AS13414 80.249.210.46
        action pref=150; accept AS-TWITTER
export:     to AS13414 80.249.210.46 announce AS-TNF
import:     from AS13414 80.249.208.130
        action pref=150; accept AS-TWITTER
export:     to AS13414 80.249.208.130 announce AS-TNF
import:     from AS14413 80.249.211.185
        action pref=150; accept AS14413
export:     to AS14413 80.249.211.185 announce AS-TNF
import:     from AS42473 80.249.211.58
        action pref=150; accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 80.249.211.58 announce AS-TNF
import:     from AS6507 80.249.211.64
        action pref=150; accept AS6507
export:     to AS6507 80.249.211.64 announce AS-TNF
import:     from AS6507 80.249.211.66
        action pref=150; accept AS6507
export:     to AS6507 80.249.211.66 announce AS-TNF
import:     from AS13335 80.249.211.140
        action pref=150; accept AS13335
export:     to AS13335 80.249.211.140 announce AS-TNF
import:     from AS57976 80.249.208.83
        action pref=150; accept AS57976
export:     to AS57976 80.249.208.83 announce AS-TNF
import:     from AS57976 80.249.208.73
        action pref=150; accept AS57976
export:     to AS57976 80.249.208.73 announce AS-TNF
import:     from AS49685 80.249.209.148
        action pref=150; accept AS-ITIS
export:     to AS49685 80.249.209.148 announce AS-TNF
import:     from AS49685 80.249.209.149
        action pref=150; accept AS-ITIS
export:     to AS49685 80.249.209.149 announce AS-TNF
import:     from AS51088 80.249.208.209
        action pref=150; accept AS-A2B
export:     to AS51088 80.249.208.209 announce AS-TNF
import:     from AS51852 80.249.211.144
        action pref=150; accept RS-PRIVATELAYER-ZUR0401
export:     to AS51852 80.249.211.144 announce AS-TNF
import:     from AS51852 80.249.212.21
        action pref=150; accept RS-PRIVATELAYER-ZUR0401
export:     to AS51852 80.249.212.21 announce AS-TNF
import:     from AS61955 80.249.211.155
        action pref=150; accept AS-COLOCATIONIX
export:     to AS61955 80.249.211.155 announce AS-TNF
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
remarks:
remarks:    AMS-IX IPv6 Peerings
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1103 2001:7f8:1::a500:1103:1
        action pref=150; accept AS-SURFNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1103 2001:7f8:1::a500:1103:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1103 2001:7f8:1::a500:1103:2
        action pref=150; accept AS-SURFNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1103 2001:7f8:1::a500:1103:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:1
        action pref=150; accept AS1200
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:2
        action pref=150; accept AS1200
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 2001:7f8:1::A500:2686:1
        action pref=150; accept AS-IGNEMEA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 2001:7f8:1::A500:2686:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 2001:7f8:1::A500:2686:2
        action pref=150; accept AS-IGNEMEA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 2001:7f8:1::A500:2686:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6327 2001:7f8:1::a500:6327:1
        action pref=150; accept AS-BIGPIPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6327 2001:7f8:1::a500:6327:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:1::a500:6939:1
        action pref=150; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:1::a500:6939:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7f8:1::a500:8075:1
        action pref=150; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7f8:1::a500:8075:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7f8:1::a500:8075:2
        action pref=150; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7f8:1::a500:8075:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 2001:7f8:1::a500:8365:1
        action pref=150; accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 2001:7f8:1::a500:8365:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 2001:7F8:1::A500:8708:1
        action pref=150; accept AS-RDSNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 2001:7F8:1::A500:8708:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 2001:7f8:1::a500:9002:1
        action pref=150; accept AS-RETN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 2001:7f8:1::a500:9002:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7f8:1::A501:310:2
        action pref=150; accept AS-YAHOOEU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7f8:1::A501:310:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7f8:1::A501:310:1
        action pref=150; accept AS-YAHOOEU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7f8:1::A501:310:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414 2001:7f8:1::a501:2414:2
        action pref=150; accept AS-SOLCON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12414 2001:7f8:1::a501:2414:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414 2001:7f8:1::a501:2414:1
        action pref=150; accept AS-SOLCON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12414 2001:7f8:1::a501:2414:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552 2001:7f8:1::A501:2552:1
        action pref=150; accept AS-IPO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12552 2001:7f8:1::A501:2552:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12573 2001:7F8:1::A501:2573:1
        action pref=150; accept AS-IONIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12573 2001:7F8:1::A501:2573:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12573 2001:7F8:1::A501:2573:2
        action pref=150; accept AS-IONIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12573 2001:7F8:1::A501:2573:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713 2001:7f8:1::a501:2713:1
        action pref=150; accept AS-OTEGLOBE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12713 2001:7f8:1::a501:2713:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 2001:7f8:1::a501:2859:1
        action pref=150; accept AS-BIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 2001:7f8:1::a501:2859:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 2001:7f8:1::a501:2859:2
        action pref=150; accept AS-BIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 2001:7f8:1::a501:2859:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:1
        action pref=150; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:2
        action pref=150; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13768 2001:7f8:1::a501:3768:1
        action pref=150; accept as-peeronecust
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13768 2001:7f8:1::a501:3768:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15879 2001:7F8:1::A501:5879:2
        action pref=150; accept AS-IS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15879 2001:7F8:1::A501:5879:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15879 2001:7F8:1::A501:5879:1
        action pref=150; accept AS-IS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15879 2001:7F8:1::A501:5879:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16243 2001:7f8:1::a501:6243:2
        action pref=150; accept AS-VIRTU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16243 2001:7f8:1::a501:6243:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16243 2001:7f8:1::a501:6243:1
        action pref=150; accept AS-VIRTU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16243 2001:7f8:1::a501:6243:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:7F8:1::A501:6276:1
        action pref=150; accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:7F8:1::A501:6276:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20932 2001:7f8:1::a502:932:1
        action pref=150; accept AS-IP-MAN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20932 2001:7f8:1::a502:932:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20953 2001:7f8:1::a502:953:1
        action pref=150; accept AS-INFO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20953 2001:7f8:1::a502:953:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29017 2001:7f8:1::a502:9017:1
        action pref=150; accept AS-GYRON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29017 2001:7f8:1::a502:9017:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29396 2001:7f8:1::A502:9396:2
        action pref=150; accept AS-UNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29396 2001:7f8:1::A502:9396:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29396 2001:7F8:1::A502:9396:1
        action pref=150; accept AS-UNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29396 2001:7F8:1::A502:9396:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31661 2001:7f8:1::a503:1661:1
        action pref=150; accept AS-COMX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31661 2001:7f8:1::a503:1661:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 2001:7f8:1::A503:3891:1
        action pref=150; accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 2001:7f8:1::A503:3891:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34305 2001:7f8:1::a503:4305:1
        action pref=150; accept AS-BASEIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34305 2001:7f8:1::a503:4305:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38915 2001:7F8:1::A503:8915:1
        action pref=150; accept AS-HEERLEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38915 2001:7F8:1::A503:8915:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39309 2001:7f8:1::a503:9309:1
        action pref=150; accept AS-EDUTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39309 2001:7f8:1::a503:9309:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 2001:7f8:1::A504:2708:1
        action pref=150; accept AS-PORTLANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42708 2001:7f8:1::A504:2708:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44654 2001:7f8:1::A504:4654:1
        action pref=150; accept AS-MNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44654 2001:7f8:1::A504:4654:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44788 2001:7F8:1::A504:4788:1
        action pref=150; accept AS44788
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44788 2001:7F8:1::A504:4788:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47869 2001:7f8:1::A504:7869:1
        action pref=150; accept AS-NETROUTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47869 2001:7f8:1::A504:7869:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48173 2001:7f8:1::a504:8173:1
        action pref=150; accept AS-UNBELIEVABLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48173 2001:7f8:1::a504:8173:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8:1::a504:9544:1
        action pref=150; accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8:1::a504:9544:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:7f8:1::a501:6509:1
        action pref=150; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:7f8:1::a501:6509:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3265 2001:07f8:1::a500:3265:2
        action pref=150; accept AS-ACCESSFORALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3265 2001:07f8:1::a500:3265:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3265 2001:07f8:1::a500:3265:1
        action pref=150; accept AS-ACCESSFORALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3265 2001:07f8:1::a500:3265:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 2001:7f8:1::a500:9009:1
        action pref=150; accept AS-GBXS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 2001:7f8:1::a500:9009:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6661 2001:7f8:1::a500:6661:1
        action pref=150; accept AS-PTLU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6661 2001:7f8:1::a500:6661:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29119 2001:7f8:1::A502:9119:1
        action pref=150; accept AS-SERVIHOSTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29119 2001:7f8:1::A502:9119:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1836 2001:7f8:1::a500:1836:1
        action pref=150; accept AS-TICCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1836 2001:7f8:1::a500:1836:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36944 2001:7F8:1::A503:6944:1
        action pref=150; accept AS-TERTIARY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36944 2001:7F8:1::A503:6944:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44953 2001:7f8:1::a504:4953:1
        action pref=150; accept AS-ISICONNEXION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44953 2001:7f8:1::a504:4953:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44953 2001:7f8:1::a504:4953:2
        action pref=150; accept AS-ISICONNEXION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44953 2001:7f8:1::a504:4953:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44444 2001:7f8:1::A504:4444:1
        action pref=150; accept AS-WHS-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44444 2001:7f8:1::A504:4444:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:1::a502:940:1
        action pref=150; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:1::a502:940:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:1::a502:940:2
        action pref=150; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:1::a502:940:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25160 2001:7f8:1::a502:5160:1
        action pref=150; accept AS-VORBOSS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25160 2001:7f8:1::a502:5160:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15557 2001:7f8:1::a501:5557:1
        action pref=150; accept AS-LDCOMNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15557 2001:7f8:1::a501:5557:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15542 2001:7f8:1::a501:5542:1
        action pref=150; accept AS-ZEELANDNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15542 2001:7f8:1::a501:5542:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15542 2001:7f8:1::a501:5542:1
        action pref=150; accept AS-ZEELANDNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15542 2001:7f8:1::a501:5542:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25061 2001:7F8:1::A502:5061:1
        action pref=150; accept AS-ANLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25061 2001:7F8:1::A502:5061:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41552 2001:7F8:1::A504:1552:2
        action pref=150; accept AS-ECG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41552 2001:7F8:1::A504:1552:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24875 2001:7F8:1::A502:4875:1
        action pref=150; accept AS-ISPSERVICES
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24875 2001:7F8:1::A502:4875:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24875 2001:7F8:1::A502:4875:2
        action pref=150; accept AS-ISPSERVICES
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24875 2001:7F8:1::A502:4875:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48283 2001:7f8:1::a504:8283:1
        action pref=150; accept AS48283
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48283 2001:7f8:1::a504:8283:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34868 2001:7f8:1::a503:4868:1
        action pref=150; accept AS-ANYCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34868 2001:7f8:1::a503:4868:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:1::a504:3531:1
        action pref=150; accept AS-IXREACH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:1::a504:3531:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34762 2001:7f8:1::a503:4762:1
        action pref=150; accept AS-COMBELL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34762 2001:7f8:1::a503:4762:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199524 2001:7f8:1::a519:9524:1
        action pref=150; accept AS-WGI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199524 2001:7f8:1::a519:9524:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199524 2001:7f8:1::a519:9524:2
        action pref=150; accept AS-WGI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199524 2001:7f8:1::a519:9524:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51752 2001:7f8:1::a505:1752:1
        action pref=150; accept AS-WACHTTOREN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51752 2001:7f8:1::a505:1752:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:1::a500:2906:1
        action pref=150; accept as-nflx
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:1::a500:2906:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:1::a500:2906:2
        action pref=150; accept as-nflx
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:1::a500:2906:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57928 2001:7f8:1::a505:7928:1
        action pref=150; accept AS57928
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57928 2001:7f8:1::a505:7928:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43996 2001:7f8:1::a504:3996:1
        action pref=150; accept AS-BOOKING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43996 2001:7f8:1::a504:3996:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14413 2001:7f8:1:0:a500:19:7612:1
        action pref=150; accept AS14413
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14413 2001:7f8:1:0:a500:19:7612:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:1
        action pref=150; accept AS43350
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:1
        action pref=150; accept AS43350
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 2001:7f8:1::a504:2473:1
        action pref=150; accept AS-NFORCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 2001:7f8:1::a504:2473:1
        action pref=150; accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 2001:7f8:1::a504:2473:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6507 2001:7f8:1::a500:6507:1
        action pref=150; accept AS6507
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6507 2001:7f8:1::a500:6507:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6507 2001:7f8:1::a500:6507:2
        action pref=150; accept AS6507
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6507 2001:7f8:1::a500:6507:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:1::a501:3335:1
        action pref=150; accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:1::a501:3335:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:1
        action pref=150; accept AS57976
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2
        action pref=150; accept AS57976
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 2001:7f8:1::a500:5580:1
        action pref=150; accept AS-ATRATO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 2001:7f8:1::a500:5580:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 2001:7f8:1::a500:5580:1
        action pref=150; accept AS-ATRATO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 2001:7f8:1::a500:5580:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49685 2001:7f8:1::a504:9685:1
        action pref=150; accept AS-ITIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49685 2001:7f8:1::a504:9685:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49685 2001:7f8:1::a504:9685:2
        action pref=150; accept AS-ITIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49685 2001:7f8:1::a504:9685:2
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51852 2001:7f8:1::a505:1852:1
        action pref=150; accept RS-PRIVATELAYER-ZUR0401
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51852 2001:7f8:1::a505:1852:1
        announce AS-TNF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51852 2001:7f8:1::a505:1852:2
        action pref=150; accept RS-PRIVATELAYER-ZUR0401
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51852 2001:7f8:1::a505:1852:2
        announce AS-TNF
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------------+
org:      ORG-TNFB1-RIPE
admin-c:    IM1230-RIPE
tech-c:     IM1230-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TNF-MNT
created:    2004-09-06T11:23:24Z
last-modified: 2018-09-04T10:04:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TNFB1-RIPE
org-name:    Vodafone Libertel B.V.
org-type:    LIR
address:    Esp 130
address:    5633 AA
address:    Eindhoven
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 40 7505000
fax-no:     +31 40 7505001
mnt-ref:    TNF-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TNF-MNT
admin-c:    JB1181-RIPE
admin-c:    MB5261-RIPE
abuse-c:    AVLB1-RIPE
created:    2004-04-17T11:43:38Z
last-modified: 2017-10-30T14:39:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IP Management
address:    Vodafone Enterprise Solutions
address:    Esp 130
address:    5633 AA Eindhoven
address:    The Netherlands
mnt-by:     TNF-MNT
admin-c:    JB1181-RIPE
admin-c:    MB5261-RIPE
admin-c:    BvdH12-RIPE
tech-c:     JB1181-RIPE
tech-c:     MB5261-RIPE
tech-c:     BvdH12-RIPE
nic-hdl:    IM1230-RIPE
created:    2004-09-06T08:34:13Z
last-modified: 2015-02-06T10:52:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]