| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Kirovtelecom AS33908

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33908
as-name:    Kirovtelecom
org:      ORG-KA29-RIPE
import:     from AS3216 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS33908
import:     from AS20632 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20632 announce AS33908
admin-c:    AS6492-RIPE
tech-c:     AS6492-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     KIROVTELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-09-03T09:53:04Z
last-modified: 2018-09-04T10:04:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ES15-RIPE

organisation:  ORG-KA29-RIPE
org-name:    ZAO Kirovtelecom
org-type:    OTHER
address:    Kirovtelecom, Kirovsky zavod
address:    pr. Stachek 47
address:    198097 St-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 3203819
admin-c:    AS6492-RIPE
tech-c:     AS6492-RIPE
abuse-c:    AA28031-RIPE
mnt-ref:    SOVINTEL-MNT
mnt-by:     SOVINTEL-MNT
mnt-by:     SMART-MNT
created:    2004-09-02T13:57:01Z
last-modified: 2014-10-17T09:07:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artem Smirnoff
address:    pr. Stachek 47
address:    198097 St-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 3203819
fax-no:     +7 812 3203819
nic-hdl:    AS6492-RIPE
created:    2004-08-26T05:16:10Z
last-modified: 2014-03-05T06:10:42Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SOVINTEL-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]