| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OWNIT AS33885

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33885
as-name:    OWNIT
descr:     Katarinavagen 15
descr:     SE-116 88 Stockholm
descr:     Sweden
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    TRANSIT PEERS
remarks:    --
import:     from AS2119 accept ANY;
export:     to AS2119 announce AS-OWNIT;
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    -------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv4.unicast { from AS48994 accept AS48994; from AS12381 accept AS-RESILANS; }
mp-import:   afi ipv6.unicast { from AS48994 accept AS48994; from AS12381 accept AS-RESILANS; }
mp-export:   afi ipv4.unicast { to AS48994 announce ANY; to AS12381 announce ANY; }
mp-export:   afi ipv6.unicast { to AS48994 announce ANY; to AS12381 announce ANY;}
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    CONTACT INFORMATION
remarks:    netmaster@as33885.net
remarks:    In case of emergency, call
remarks:    +46 8 525 073 04
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    --
org:      ORG-OA21-RIPE
admin-c:    OBR3-RIPE
tech-c:     OBR3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OWNIT-MNT
created:    2004-08-31T10:57:56Z
last-modified: 2019-12-04T11:18:13Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OA21-RIPE
org-name:    Ownit Broadband AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Garvis Carlssons gata 3
address:    16951
address:    Solna
address:    SWEDEN
phone:     +46852507300
fax-no:     +46854904730
admin-c:    MR36-RIPE
admin-c:    FE2887-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OWNIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OWNIT-MNT
abuse-c:    OBR3-RIPE
created:    2004-07-16T14:03:06Z
last-modified: 2021-10-14T07:34:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ownit Broadband Registry
address:    Ownit Broadband AB
address:    Garvis Carlssons Gata 3
address:    169 51 Solna
address:    Sweden
address:    www.ownit.se
phone:     +46 (8) 525 073 00
fax-no:     +46 (8) 549 047 30
remarks:    ----------------------------
remarks:    Please send abuse reports to
remarks:    abuse@ownit.se
remarks:    ----------------------------
remarks:    Any other issues could use
remarks:    netmaster@ownit.se
remarks:    ----------------------------
remarks:    In case of emergency, call
remarks:    +46852507304
remarks:    ----------------------------
admin-c:    MR36-RIPE
admin-c:    FE2887-RIPE
tech-c:     MR36-RIPE
tech-c:     FE2887-RIPE
nic-hdl:    OBR3-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ownit.se
mnt-by:     OWNIT-MNT
created:    2004-11-06T11:48:46Z
last-modified: 2021-10-14T07:36:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]